Pozitivna praksa za uključivanje dece u društvo u okviru EU: romska deca

Date: 
20. 05. 2016.
Izdavač: 
Child Protection Hub

Uključivanje dece u sve aspekte modernog društva od izuzetne je važnosti za dobar razvoj dece. Naročito je važno da deca iz osetljivih grupa koja su već marginalizovana u društvu imaju više prilika da budu uključena u društvo i da se njihov glas čuje. Ovaj izveštaj je zasnovan na izveštaju Komisije EU pod nazivom: Evaluacija zakonodavstva, politike i prakse primenjene sa ciljem uključivanja dece u društvo u okviru Evropske Unije” , koji analizira uključenost dece iz osetljivih grupa.

Romska deca spadaju u grupu dece koja beleži niži stepen uključenosti u društvo u poređenju sa ostalim grupama. Romska deca su suočena sa isključenjem iz društva, diskriminacijom i slabim angažovanjem u obrazovanju. Sve to negativno utiče na njihovu sposobnost da učestvuju u društvu i u drugim procesima donošenja odluka.

Pokrenute su određene pravne mere, organizovane su institucije i strategije sa ciljem unapređivanja uključenosti romske dece u šire društvene kontekste. Zemlje kao što su Grčka i Mađarska postavile su posebne strateške ciljeve za poboljšanje integracije Roma. Takođe, u Mađarskoj je 2011. donet zakon koji omogućava deci nacionalnih manjina da odaberu na kom jeziku žele da se školuju, što umnogome čini obrazovanje pristupačnijim za romsku decu.

Zbornik dobre prakse obuhvata i projekte kao što su: Having our say (I mi se pitamo), All about you (Sve o tebi), i Travelling Ahead (Putovanje napred). Ove projekte je osmislio  Save The Children i sprovedeni su u Škotskoj i Engleskoj. Ovi projekti omogućili su romskoj i drugoj nomadskoj deci da izraze svoja mišljenja o tome gde i kako žive, kako je moguće popraviti kvalitet njihovog života, i generalno im je pružena prilika da iznesu svoje stavove. Deci je omogućeno da se izraze putem različitih platformi kao što su: video produkcija, razgovor, slikanje, pravljenje predmeta od gline. fotografija i komentari na internetu. Pored toga, Associzione 21 Luglio  u Italiji pruža obuku aktivistima tako da oni dalje mogu da doprinesu napretku svojih zajednica.

Napisao Karim Korajem, za Centar za zaštitu dece u Jugoistočnoj Evropi, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

[1]           http://childhub.org/child-protection-online-library/evaluation-legislati... childparticipation-0

2           http://www.21luglio.org/associazione-21-luglio

Jezik(ci) materijala: 
engleski
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Evropska unija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: