Što je Barnahus i kako fukcionira

Date: 
20. 12. 2016.
Izdavač: 
Child Protection Hub
Author: 
Felicia Nica

Što je Barnahus?

Barnahus ( doslovno prevedeno kao “dječja kuća”) je inter i multidiscipinaran centar prilagođen djeci, gdje djeca žrtve i djeca svjedoci mogu s prikladnim stručnjacima obavljati intervjue i medicinske preglede u forenzične svrhe, mjesto na kojem djeca prolaze kroz sveobuhvantno procjenjivanje i gdje im je omogućena terapijska pomoć.

Barnahus potječe iz Child Advocacy Model-a (prev. Modela zagovora za djecu) prihvaćenog u SAD-u 1980-ih. Najprije je implementirano 1998. u Islandu, a zatim i u ostalim nordijskim državama (Švedska 2005., Norveška 2007., Grenland 2011., Danska 2013.) pod imenom Barnahus tj. Dječja kuća.

Barnahus model prihvaćen je kako bi se stvorio specifični pravni sustav, prilagođen posebnim potrebama djece za koju se sumnja da su žrtve nasilja ili zlostavljanja. Model proizlazi iz principa da su potrebe djece u takvim slučajevima u potpunosti drugačije od potreba odraslih osoba u istoj situaciji.

Svrha Barnahusa

Osigurati adekvatnu procjenu, terapiju i podršku djeci i adolescentima koji su bili izloženi različitim vrstama zlostavljanja i zločina.
Izbjeći izlaganje djece ponavljanju intervjua s više djelatnika različitih ustanova. Istraživanja su pokazala da ponovljeno izlaganje može biti veoma traumatično za dijete. Takva “re-viktimizacija” može imati štetnije posljedice za dijete od samo zlostavljanja. Također, istraživanjem se pokazalo postoji veća vjerojatnost iskrivljavanja djetetovog iskaza kada forenzični intervju provodi nekvalificirana osoba postavljajući sugestivna pitanja, time smanjujući vrijednost kriminalne istrage.
Omogućiti mirno okruženje za provođenje intervjua prilagođeno djeci. kako bi se smanjila djetetova tjeskoba i time uspješno otkrile potrebne informacije od djeteta.

Sažeto, Barnahus postoji kako bi služio interesima sve djece uz poštivanje pravnih procesa.

Ciljne grupe

djeca za koju se sumnja da su žrtve seksualnog zlostavljanja (Island);
djeca za koju se sumnja da su žrtve ili su bila žrtve nasiljnog zlostavljanja (zločini protiv čovječnosti i zdravlja), nezakonite deprivacije osobne slobode, trgovanja ljudima, protupravne prinude i prijetnje, uznemiravanja i drugih zločina (zločini protiv slobode i mira) (Švedska);
djeca koja su svjedočila nasilju nad članom obitelji (Švedska);
žene podvrgnute genitalnoj mutilaciji (Švedska);
odrasle osobe s razvojnim teškoćama (Norveška).

Prostor i okruženje

Prostori se nalaze u stambenim područjima i unutrašnje uređenje je prilagođeno djeci.
Većina Dječjih kuća na svojem prostoru ne rukuje s odraslim izvršiteljima zločina

Usluge koje se pružaju

forenzični intervjui
medicinski pregledi
terapijske usluge
obiteljsko savjetovanje/podrška

 
Na koji način funkcionira

Barnahus se sastoji od četiri “sobe”, svaka sa svojom specifičnom funkcijom. Te funkcije su; kriminalna istraga, suradnja/zaštita, fizičko i mentalno zdravlje. Nadalje, Barnahus je mjesto na kojem socijalne službe, policija, ured javnog tužitelja, forenzičari, pedijatri i psihijatri za djecu i adolescente ostvaruju suradnji i međusobno savjetovanje, osobito u početnim fazama preliminarne i socijalne istrage.

Intervju

Obučeni istražni intervjuer provodi intervjue s djetetom u posebnoj prostoriji, držeći se protokola temeljenog na dokazima. Intervju je prilagođen djetetovoj razvojnoj dobi.

Prisluškivanje intervjua

Kako bi se dijete poštedilo prepričavanja svoje priče nekoliko puta i različitim osobama, intervju se promatra u drugoj sobi (sobi za prisluškivanje). Osobe koje uobičajeno prisluškuju u drugom prostoru su sudac zadužen za slučaj, socijalni radnik nadležne ustanove za zaštitu djece, policija, tužitelj, branitelj i djetetov odvjetnik. Intervju se snima i kasnije koristi na sudu za vrijeme glavnog suđenja kada se radi optužnica. Na ovakav način se obavlja samo jedan intervju s djetetom te se dijete ne mora pojaviti na sudu.

Medicinski pregled

Nakon intervjua, neka djeca imaju medicinski pregled u medicinskoj sobi u kući. Zadatak zdravstvenog djelatnika u Barnahusu je istražiti djetetov somatsko stanje, procijeniti postojeće ozljede te istražiti, procijeniti i primijeniti somatsku terapiju koja odgovara djetetovoj potrebi. Svrha medicinske istrage je dokumentacija ozljeda i ispit forenzičnog certifikata temeljenog na rezultatima pregleda.

Krizna podrška i terapija

Posebno odabrano osoblje ili članovi tima pružaju kriznu podršku za djecu, roditelje i druge članove obitelji na lokaciji za vrijeme tekuće istrage i pravnih procedura. U nekim slučajevima se pogođene osobe upućuju drugim pomagačima na drugoj lokaciji.

Kuća također pruža usluge terapije za djecu koja su žrtve seksualnog zlostavljanja i njihove obitelji. Najprije se dijete procjenjuje u terapijske svrhe te se stvara individualizirani plan terapije koji se provodi ili u prostoru objekta ili u prostoru najbližem mjestu življenja (ako dijete živi izvan područja glavnog grada).

Osvrt pripremila Felicia Nica za Child Protection Hub za Jugoistočnu Europu, 2016.  

 

 

Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Međunarodni

Ovaj projek(a)t je finansiran od: