Rodno zasnovano nasilje u kontekstu migracija

Organizacija: 
European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation
Start date: 
15. 05. 2017.
End date: 
10. 07. 2017.

Ciljana publika

Kurs/Tečaj je otvoren za studente; Postdiplomce; NVO aktiviste i praktičare zainteresirane za interdisciplinarna ljudska prava, ravnopravnost spolova, osnaživanje žena, migracije; mlade pravnike/odvjetnike i naučnike iz oblasti društvenih znanosti; aktivne i motivirane građane iz cijelog svijeta.

Ciljevi učenja

Po završetku kursa/tečaja učesnici će steći:

  • Uvid u međunarodni razvoj koji se odnosi na rodno zasnovano nasilje i s tim povezane ključne izazove 
  • Znanje o međunarodnim pravnim instrumentima za sprečavanje, suzbijanje i iskorijenjivanje rodno zasnovanog nasilja.
  • Znanje o izazovima kada se radi o rodno zasnovanom nasilju koji su povezani sa rodnim dimenzijama izbjegličkog statusa, azila, nacionalnosti i apatridnosti u svakoj fazi ciklusa premještanja.
  • Znanje o ulozi ključnih aktera i izazovima sa kojima se sučavaju u provođenju i promociji svijeta slobodnog od nasilja.

 
Metodologija

Kurs/Tečaj obuhvata period od 8 sedmica. Od učesnika se očekuje angažman od oko 40 sati/časova aktivnog učenja putem čitanja, gledanja videozapisa, podcasts-a, učešća u diskusijama, webinarima i kvizovima. Ovaj kurs/tečaj je zasnovan na participativnom pristupu koji ima za cilj razvijanje i jačanje osobne/lične kritičke refleksije i vršnjačko učenje. Studije slučaja koristit će se za prepoznavanje unutar-regionalnih zajedničkih pitanja i omogućiti će višedimenzionalno razumijevanje praktične primjene.

Type of learning: 
Scheduled
Topic(s): 
D(j)eca i migracija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: