Naši partneri

Child Protection Hub je suradljiva inicijativa sačinjena od više organizacija iz 9 zemalja koje su se udružile da razviju mogućnosti za učenjem, razmjenom i povezivanjem stručnjacima na području zaštite d(j)ece. Ispod možete vidjeti o kojim se stručnjacima radi.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: