Barnahus Webinars

Terapeutska procjena i tretman u Barnahus- u (Childhub i Promise webinar)
Datum publikacije: 2019
U drugom dijelu ovog webinara bit će prezentirani konkretni primjeri na koji način se kognitivno-bihevioralna terapija usmjerena na traumu (TF-CBT) odvija u Barnhaus-u te kako omogućiti praćenje i dugoročnu podršku za svako dijete.
Uvod u terapeutske usluge Barnahusa (ChildHub i PROMISE vebinar)
Datum publikacije: 2019
Sa zadovoljstvom vam najavljujemo dvodelni vebinar u organizaciji PROMISE-2 i Child Protection Hub projekta!
Childhub Barnahus serija vebinara: Prevencija sekundarne viktimizacije prilikom sprovođenja forenzičkog intervjua u Brnahus-u
Datum publikacije: 2019
Pridružite nam se na poslednjem, u nizu od mini serije vebinara na temu forenzičkih intervjua u Barnahus-u 14. marta u 14:00 časova, koji je osmišljen u saradnji sa PROMISE projektom!
Childhub Barnahus serija vebinara: Značaj forenzičkog intervjua za decu koja su žrtve ili svedoci nasilja u krivičnom postupku
Datum publikacije: 2019
Childhub nastavlja sa serijom Barnahus-a u 2019. godini! U saradnji sa PROMISE projektom, organizujemo mini seriju vebinara o vođenju forenzičkih intervjua sa decom koja su žrtve ili svedoci nasilja.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: