Poseban od(j)eljak: Burnout

This section brings together materials relating to the burnout of professionals

News

25. 03. 2020.
Mnogi socijalni radnici doživeće neka ograničenja u pružanju pomoći i usluga tokom ove pandemije. Zbog toga je obraćanje 'kompleksu potreba' još važnija tema nego inače. Elizabeth Clark opisuje 'kompleks potrebe' kao '... Pročitaj više

Learning

20. 03. 2019.
O vebinaru: Sa zadovoljstvom vas pozivamo na vebinar u zajedničkoj organizaciji Childhub-a i ISPCAN-a (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect) na temu sindroma sagorevanja u profesijama koje se bave... Pročitaj više
22. 02. 2018.
Zahvaljujući našem društvu s neumorno brzim tempom i mnogim odgovornostima koje nosimo nije čudo da se toliko puno ljudi osjeća uznemireno i intenzivno preopterećeno.  Ovaj će se jednosatni webinar usredotočiti na glavne psihološke uzroke... Pročitaj više
Mindfulness (u prijevodu: svjesnost) označava stanje u kojem je pojedinac svjestan svakog trenutka u svom životu. Bazira se oko toga da osoba namjerno obraća pažnju na svaki trenutak, i tako je potpuno uključena u ono što se događa oko nje te unutar... Pročitaj više

Library

05. 08. 2016.
Uprkos činjenici da je svih 28 zemalja članica Evropske Unije ratifikovalo sporazum UNCRC, milioni dece širom Evrope i dalje ispaštaju zbog nasilja. U ovom izveštaju FRA (Agencija Evropske Unije za fundamentalna prava) iznosi podatak da su deca sa... Pročitaj više
15. 12. 2015.
Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca predstavlja međunarodnu humanitarnu organizaciju koja poseduje sistem za sprečavanje “izgaranja” zaposlenih. Jedna od strategija koje su korišćene bila je osnivanje tima za program... Pročitaj više
15. 12. 2015.
Kao još jedan primer sprečavanja “izgaranja” odabrali smo dobro poznatu internacionalnu kompaniju, Majkrosoft korporaciju, pošto smo želeli da istaknemo neke od najnovijih pristupa sprečavanju “izgaranja” za agencije sa... Pročitaj više

Burnout

[Međunarodni] Upravljanje socijalnim radom „Kompleks potreba“ tokom Pandemije COVID-19
Datum publikacije: 2020
Mnogi socijalni radnici doživeće neka ograničenja u pružanju pomoći i usluga tokom ove pandemije. Zbog toga je obraćanje 'kompleksu potreba' još važnija tema nego inače.
Put od umornog suosjećanja do onog koji čini zadovoljstvo: O "burnoutu" s naglaskom na brigu o sebi (Webinar na engleskom jeziku)
Datum publikacije: 2018
Zahvaljujući našem društvu s neumorno brzim tempom i mnogim odgovornostima koje nosimo nije čudo da se toliko puno ljudi osjeća uznemireno i intenzivno preopterećeno.
Nasilje nad decom sa posebnim potrebama
Datum publikacije: 2016
Izdavač: Child Protection Hub
Uprkos činjenici da je svih 28 zemalja članica Evropske Unije ratifikovalo sporazum UNCRC, milioni dece širom Evrope i dalje ispaštaju zbog nasilja.
Složene strategije Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca za sprečavanje “izgaranja” zaposlenih
Datum publikacije: 2015
Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca predstavlja međunarodnu humanitarnu organizaciju koja poseduje sistem za sprečavanje “izgaranja” zaposlenih.
Majkrosoft nudi zaposlenima odsustva i premeštanje za druge radne stolove da ne bi bili viđeni kao izrabljivači radne snage
Datum publikacije: 2015
Kao još jedan primer sprečavanja “izgaranja” odabrali smo dobro poznatu internacionalnu kompaniju, Majkrosoft korporaciju, pošto smo želeli da istaknemo neke od najnovijih pristupa sprečavanju “izgaranja” za agencije sa pozamašnim finansijskim sre
Akreditovana obuka "Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti" i "Strategije suočavanja sa stresom"
Poštovane koleginice i kolege, Centar za proizvodnju znanja i veština će u junu mesecu u Novom Sadu organizovati dve akreditovane obuke i to: "Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti" dana 16.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: