ChildHub Academy

[Bosnia and Herzegovina] Predstavljene mogućnosti online stručnog usavršavanja putem ChildHub platforme
Datum publikacije: 2017
30.10.2017. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održano je predavanje i diskusija sa sedamnaest članova Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo na temu mogucnosti strucnog usavrsavanja socijalnih radnika putem online servisa.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: