Poseban od(j)eljak: Gender based violence

You can access all the resources on the issue of gender-based violence on this single page - news, documents, learning resources, discussions and experts.

News

09. 12. 2019.
U Belgiji, Grčkoj, na Malti i u Rumuniji u okviru projekta BRIDGE, organizuju se obuke za profesionalne radnike i moderatore za mlade. Roll-out trening se odvija nakon treninga trenera (ToT) koji je održan u Budimpešti početkom oktobra 2019. Svrha... Pročitaj više
28. 08. 2019.
Oko 20 profesionalaca iz Belgije, Grčke, Malte i Rumunije okupljaju se u Budimpešti od 30. septembra do 1. oktobra 2019. godine, na obuci koja je organizovana u okviru regionalnog projekta Izgradnja odnosa kroz inovativni razvoj podizanja svesti o... Pročitaj više
24. 11. 2017.
Ovo je bio moto na međunarodnoj konferenciji koju je organizirao LEARNING ACTION PARTNERSHIP (LAP), uz financijsku potporu Zaklade OAK. Dvodnevni događaj (17.-18. studenog) okupio je stručnjake koji rade s djecom i mladima, sveučilišne profesore i... Pročitaj više

Learning

15. 05. 2017.
Ciljana publika Kurs/Tečaj je otvoren za studente; Postdiplomce; NVO aktiviste i praktičare zainteresirane za interdisciplinarna ljudska prava, ravnopravnost spolova, osnaživanje žena, migracije; mlade pravnike/odvjetnike... Pročitaj više

Library

01. 05. 2019.
Publikacija Glasovi iz Sirije nastaje kao pokušaj da se podrži razvoj i implementacija humanitarnih programa za sprečavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje u Siriji. Izveštaj pruža detaljan uvid u živote žena i devojaka u Siriji. Podaci... Pročitaj više
19. 12. 2017.
Mapa puta borbe protiv seksualnog i drugih oblika nasilja nad djecom na internetu u Bosni i Hercegovini je dokument koji se prvenstveno bavi prevencijom online nasilja nad djecom i mladima. Ovaj dokument predstavlja polazišnu tačku za daljnje... Pročitaj više
19. 12. 2017.
Cilj dokumenta Mapa puta prevencije online i drugih oblika nasilja nad decom na internetu u Republici Srbiji je prevencija i sprečavanje zloupotrebe dece i mladih na internetu i poboljšanje saradnje među uključenim akterima, kao i jačanje sistema za... Pročitaj više

Multimedia

26. 10. 2017.
E-magazin/časopis predstavlja rezultate projekta LEAP, finansiranog od strane EU: životne vještine, vodstvo i neograničeni potencijal, participativne metode za rad s djecom i mladima žrtvama seksualnog nasilja. Partneri u projektu su osnažili... Pročitaj više
30. 06. 2017.
Thames Valley Police su naglasili važnost priče o seksualno odgovornom ponašanju kroz šaljivi animirani video, a koristeći britanski ritual - ispijanje čaja. Rezultat je jednostavan, šaljivi video koji daje jednostavne i jasne upute o tome što znači... Pročitaj više
18. 11. 2015.
Fokusirajući se specifično na seksualno zlostavljanje u krugu povjerenja i također na neke od glavnih poruka Konvencije, Vijeće Europe nudi djeci u dobi od 9 do 13 godina video pod nazivom "Reci nekome kome vjeruješ". Kroz temu... Pročitaj više

Gender based violence

[Evropska unija] Roll-out obuke za negovatelje i facilitatore za omladinu
Datum publikacije: 2019
U Belgiji, Grčkoj, na Malti i u Rumuniji u okviru projekta BRIDGE, organizuju se obuke za profesionalne radnike i moderatore za mlade. Roll-out trening se odvija nakon treninga trenera (ToT) koji je održan u Budimpešti početkom oktobra 2019.
[Evropska unija] Trening za trenere - obuka negovatelja u Budimpešti
Datum publikacije: 2019
Oko 20 profesionalaca iz Belgije, Grčke, Malte i Rumunije okupljaju se u Budimpešti od 30. septembra do 1. oktobra 2019.
Glasovi iz Sirije 2019
Datum publikacije: 2019
Izdavač: UNFPA
Publikacija Glasovi iz Sirije nastaje kao pokušaj da se podrži razvoj i implementacija humanitarnih programa za sprečavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje u Siriji. Izveštaj pruža detaljan uvid u živote žena i devojaka u Siriji.
Mapa puta borbe protiv nasilja nad djecom na internetu u BiH
Datum publikacije: 2017
Izdavač: Save The Children
Mapa puta borbe protiv seksualnog i drugih oblika nasilja nad djecom na internetu u Bosni i Hercegovini je dokument koji se prvenstveno bavi prevencijom online nasilja nad djecom i mladima.
Mapa puta prevencije nasilja nad decom na internetu u Srbiji
Datum publikacije: 2017
Izdavač: Save The Children
Cilj dokumenta Mapa puta prevencije online i drugih oblika nasilja nad decom na internetu u Republici Srbiji je prevencija i sprečavanje zloupotrebe dece i mladih na internetu i poboljšanje saradnje među uključenim akterima, kao i jačanje sistema
[Bugarska] Prevencija seksualnog nasilja i iskorištavanja djece je moguća
Datum publikacije: 2017
Ovo je bio moto na međunarodnoj konferenciji koju je organizirao LEARNING ACTION PARTNERSHIP (LAP), uz financijsku potporu Zaklade OAK. Dvodnevni događaj (17.-18.
LEAP: Publikacija o uticaju/impaktu i rezultatima [Document]
Datum publikacije: 2017
E-magazin/časopis predstavlja rezultate projekta LEAP, finansiranog od strane EU: životne vještine, vodstvo i neograničeni potencijal, participativne metode za rad s djecom i mladima žrtvama seksualnog nasilja.
Čaj i pristanak [Video]
Datum publikacije: 2017
Izdavač: Thames Valley Police
Thames Valley Police su naglasili važnost priče o seksualno odgovornom ponašanju kroz šaljivi animirani video, a koristeći britanski ritual - ispijanje čaja.
[Italija] Na Siciliji, seksualno ropstvo se drži na ivici afričkog egzodusa
Datum publikacije: 2017
The Globe i Mail su objavili priču koja oslikava tešku realnost nekih zapadno-afričkih žena i tinejdžera koji migriraju u Italiju.
Bugarski omladinci diskutuju o prevenciji seksualnog nasilja i obucavaju se da budu facilitatori
Datum publikacije: 2017
U oktobru 2016, u bugarskom gradu Pernik, održan je trening za mlade facilitatore.

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: