Poseban od(j)eljak: Integration of Roma

This page brings together all resources on the issue of Roma children: news, videos, infographics, research, learning resources and experts.

News

15. 10. 2018.
Svaka treća osoba na Kosovu živi ispod granice siromaštva, u međuvremenu nezaposlenost raste na preko 30%. Zbog socioekonomskih faktora, mnoge porodice ne mogu priuštiti svojoj deci kvalitetno slobodno vreme i odgovarajuću... Pročitaj više
15. 10. 2018.
Vlada Republike Srbije je, u saradnji sa Evropskom komisijom, organizovala četvrti po redu seminar „Socijalna uključenost Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2017. godine“ u oktobru 2017. godine. Seminar  je deo programa ... Pročitaj više
18. 09. 2018.
Zašto neka deca napuštaju školu, šta su bračne obaveze, koje je tvoje buduće zanimanje i zašto treba reći STOP dečjim brakovima - neka su od pitanja koja smo postavili deci viših razreda u četiri osnovne škole u Srbiji (OŠ „... Pročitaj više

Learning

01. 02. 2017.
Deca iz etničkih manjina koja žive na Kosovu, posebno iz RAE zajednice, zaostaju u svom školskom gradivu u odnosu na većinu učenika, i to iz nekoliko razloga. Rezultat ovoga je jedan začaran krug u kojem neuspeh u školi dovodi do siromaštva koje... Pročitaj više
20. 05. 2016.
Uključivanje dece u sve aspekte modernog društva od izuzetne je važnosti za dobar razvoj dece. Naročito je važno da deca iz osetljivih grupa koja su već marginalizovana u društvu imaju više prilika da budu uključena u društvo i da se njihov glas... Pročitaj više
06. 04. 2016.
U poslednjih nekoliko godina, naročito u okviru Decenije za inkluziju Roma, mnogo toga se saznalo o načinima za ostvarivanje socijalne inkluzije Roma. Decenija je započela konferencijom u Budimpešti 2003. godine, pod nazivom “Romi u sve većoj... Pročitaj više

Library

01. 05. 2018.
Finalni izveštaj Crvenog krsta Srbije “Mapiranje dece i mladih van obrazovnog sistema u ruralnim sredinama”, sačinjen je u okviru Zajedničkog programa za inkluziju romske dece i dece iz osetljivih grupa u obrazovanju, koji je... Pročitaj više
14. 07. 2016.
Romska zajednica suočena je sa raznim vidovima diskriminacije. U izveštaju iz 2014. godine pod nazivom “Diskriminacija romske dece u obrazovanju”, Evropska komisija se zalaže za holistički pristup u borbi za suzbijanje diskriminacije... Pročitaj više
22. 04. 2016.
1- Romi naseljavaju sve kontinente, uključujući Severnu i Južnu Ameriku, Bliski Istok, Aziju i Evropu. 2- Većina Roma živi u Evropi. Procenjuje se da ih ima između 10 i 12 miliona, što ih čini najbrojnijom evropskom manjinom. 3- Romi su... Pročitaj više

Multimedia

07. 04. 2016.
Romsku zajednicu čini između 10 i 12 miliona ljudi, iako je teško odrediti tačan broj pošto se mnogi ne izjašnjavaju kao Romi iz straha da će biti diskriminisani. Svakako predstavljaju najveću manjinu u Evropi, i po svemu sudeći, grupu koja trpi... Pročitaj više
08. 09. 2015.
Uvod U mnogim zemljama, naročito u Jugoistočnoj Evropi, Romi su i dalje isključeni iz obrazovanja, uprkos brojnim pokušajima da se ta situacija popravi. Ovo isključivanje je i direktno, na primer u vidu nepotrebnog smeštanja romske dece u “... Pročitaj više
28. 02. 2014.
Inkluzija Roma predstavlja važan potez za Rumuniju. Uz sve stariju populaciju i sve brojnije mlade pripadnike romske manjine, Rumunija ne može da dozvoli da romska deca i omladina budu zapostavljena. Rumunske romske porodice čine brojnu i izuzetno... Pročitaj više

Integration of Roma

[Srbija] Država se obavezala da osigura ispunjenje prava na prijavu rođenja svakog deteta
Datum publikacije: 2018
Vlada Republike Srbije je, u saradnji sa Evropskom komisijom, organizovala četvrti po redu seminar „Socijalna uključenost Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2017. godine“ u oktobru 2017. godine.
[Kosovo] Terre des hommes kreira i podržava prilike za integraciju ugrožene dece na Kosovu
Datum publikacije: 2018
Svaka treća osoba na Kosovu živi ispod granice siromaštva, u međuvremenu nezaposlenost raste na preko 30%.
Konsultant za evaluaciju projekta
Datum publikacije: 2018
"Church World Service"  je organizacija zasnovana na veri koja transformiše zajednice širom sveta kroz pravične i održive odgovore na glad, siromaštvo, raseljavanje i katastrofu.
[Srbija] Izaberi obrazovanje, reci „NE“ dečjem braku
Datum publikacije: 2018
Zašto neka deca napuštaju školu, šta su bračne obaveze, koje je tvoje buduće zanimanje i zašto treba reći STOP dečjim brakovima - neka su od pitanja koja smo postavili deci viših razreda u četiri osnovne škole u Srbiji (OŠ „Jovan
"ROMACTED" je raspisao poziv za radna mesta Facilitatora i Stručnjaka
Datum publikacije: 2018
Savet Evrope je raspisao javni poziv za radna mesta facilitatora i stručnjaka za pružanje konsultantskih usluga u vezi sa inkluzijom Roma na lokalnom i regionalnom nivou u sedam zemalja u regionu (Albanija, Bosna i Hercegovina, *Kosovo, Crna Gora,
[Evropska unija] Kako investirati u decu romske populacije i otključati njihove potencijale
Datum publikacije: 2018
Ovaj članak Evropske alijanse za javno zdravlje (European Public Health Alliance) navodi nekoliko ekonomskih studija koje dokazuju ekonomsku i društvenu isplativost ulaganja u decu.
[Srbija] Prvi udžbenici za osnovno obrazovanje na Romskom jeziku uz podršku EU
Datum publikacije: 2018
Kao rezultat projekta “Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji”, koji je podržala Delegacija EU u Srbiji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odobrilo je da se u Katalog udžbenika na jezicim
[Srbija] 14. jula organizovan je još jedan Dan za limuNADU za Svratište
Datum publikacije: 2018
Svratište za decu i Centar za integraciju mladih organizovali su četvrtu po redu akciju u okviru koje su ugostiteljski objekti u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu, prihod od prodatih limunada tog dana donirali Svratištu za decu.
[Srbija] Svratište za decu je proslavilo svoj 11. rođendan!
Datum publikacije: 2018
U prostorijama Kafe bara „16“ u Beogradu, 31. maja održana je proslava povodom 11. rođendana.

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: