Poseban od(j)eljak: Multi-Disciplinary Team Work

On this page you will find all resources on Multi-disciplinary team working: guiding documents, training tools, research, experts and multimedia.

Toolkit

Find legislation, description of national systems, evaluation of multi-disciplinary child protection practices in different countries.

Multi-Disciplinary Team Work

[Bugarska] Amalipe Centar je sproveo internet anketu o efikasnosti učenja na daljinu za studente iz ranjivih grupa
Datum publikacije: 2020
Amalipe Centar za međuetnički dijalog i toleranciju sproveo je online istraživanje na temu „Učenje na daljinu: prilika za razvoj obrazovanja ili preduslov za produbljivanje obrazo
[Bosnia and Herzegovina] Predstavljene mogućnosti online stručnog usavršavanja putem ChildHub platforme
Datum publikacije: 2017
30.10.2017. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održano je predavanje i diskusija sa sedamnaest članova Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo na temu mogucnosti strucnog usavrsavanja socijalnih radnika putem online servisa.
[Bosnia and Herzegovina] Socijalizacija i integracija djece u zajednici – tema javne diskusije, održane u povodu obilježavanja Dječije nedelje na području kantona Sarajevo
Datum publikacije: 2017
‘Dječija nedelja’ se u Bosni i Hercegovini tradicionalno obilježava svake godine početkom oktobra/listopada mjeseca.
[Kosovo] Dijeljenje iskustava među socijalnim radnicima
Datum publikacije: 2017
28. lipnja, održao se multi-disciplinarni sastanak s ciljem podjele iskustava između različitih Centara za socijalan rad.
Izveštaj o napretku Child Protection Hub za 2015-2016 [Infografik]
Datum publikacije: 2017
Izdavač: Child Protection Hub
Ovaj infografik predstavlja ključne rezultate ChildHub Protection Hub-a za period 2015-2016. Ispod, možete videti brojke o našoj mreži, websajt analitiku, mogućnosti za učenje i usavršavanje koje nudimo, i još puno toga.
Što je Barnahus i kako fukcionira
Datum publikacije: 2016
Izdavač: Child Protection Hub
Što je Barnahus?
Drugi trening za B-H profesionalce koji rade sa djecom
Datum publikacije: 2016
U  Sarajevu se danas/20.septembra/rujna 2016 održava trening za B-H profesionalce koji rade sa djecom i za djecu.
Jačanje sistema dečje zaštite: konstatovanje, upućivanje i reagovanje
Datum publikacije: 2016
Izdavač: Child Protection Hub
Godine 2011. UNICEF i EU ušli su u još jedno partnerstvo u okviru projekta “Zaštita dece Jugoistočne Evrope od nasilja”. U početku su četiri zemlje bile uključene u projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Turska.

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: