Poseban od(j)eljak: Unaccompanied Children Seeking Legal Protection

On this page you can find resources for practitioners working with unaccompanied and separated children seeking refugee status or humanitarian protection status.

News

18. 12. 2019.
Juče, povodom Međunarodnog dana migranata, Drahoslav Štefanek postavljen je za novog specijalnog predstavnika za migracije i izbeglice. Njegova uloga biće fokusirana na zaštitu osnovnih prava migranata i izbeglica, te na razvijanje predloga na... Pročitaj više
26. 11. 2019.
Ggrčka organizacija za zaštitu dece, Terre des hommes Hellas, veruje da novi planovi vlasti za izbeglice i migrante dovode u opasnost mentalno zdravlje i dobrobit hiljada dece i mladih. Najava vlade da razmatra izgradnju i proširenje „... Pročitaj više
18. 04. 2018.
Nacionalna asocijacija za hraniteljstvo obučila je 15 hranitelja, socijalnih radnika i eksperata za hraniteljstvo za sprovođenje hraniteljstva za decu migrante bez pratnje. Obuka je uključivala socijalne radnike iz... Pročitaj više

Learning

27. 03. 2018.
Od samog početka takozvane ,,migrantske i izbegličke krize", mnoge Evropske zemlje su se suočile sa poteškoćama u pokušaju da se izbore sa krizom i da efektno odgovore na potrebe najugroženijih grupa koje su njome pogodjene. Pre dve godine... Pročitaj više
30. 05. 2017.
O vebinaru: U okviru aktuelne evropske izbegličke krize, deca, mladi, porodice i odrasli u Grčkoj, već mesecima su smešteni na privremene lokacije, koje se češće nazivaju "logori", i u njima Terre des Hommes, u saradnji sa svojim... Pročitaj više
02. 02. 2016.
Trgovina ljudima je ozbiljan zločin i zloupotreba osnovnih prava pojedinca i njegovog dostojanstva. To uključuje eksploataciju ljudi, često maloletnika, kojima se trguje od strane kriminalaca kao robom a za potrebe ekonomskog dobitka. Ona ima... Pročitaj više

Library

11. 03. 2015.
2011, 2012. i 2013. više od 12.000 djece odvojene od obitelji i djece bez pratnje svake godine ulazi u Europsku uniju (EU) tražeći azil. Mnogo više ih ulazi u EU bez traženja azila. To stvara izazove za europske države, koje moraju osigurati da se... Pročitaj više

Multimedia

07. 07. 2017.
Oumar, šesnaestogodišnji dečak, preživeo je užasan put iz Gane za Italiju. Sada, on živi u svojoj novoj porodici koja ga je usvojila, u Italiji - Omuar je dva puta bio spašen na svom putu, jednom od strane italijanske obalske straže a drugi put - od... Pročitaj više

Unaccompanied Children Seeking Legal Protection

Vlada izbegava poraz u vezi sa decom izbeglicama bez pratnje
Datum publikacije: 2016
BBC javlja da su britanski poslanici glasali protiv pokušaja da se vlada prisili da omogući da 3.000 dece izbeglica bez pratnje iz Evrope uđu u Veliki Britaniju.
Priliv dece migranata bez pratnje u porastu
Datum publikacije: 2016
Skorašnja priča Greek Reporter-a potvrđuje da je broj dece izbeglica bez pratnje u dramatičnom porastu od početka 2016. godine.
Obratimo pažnju: zašto nestaje hiljade dece bez pratnje?
Datum publikacije: 2016
Open Democracy objavio je tekst koji su napisali Nando Sigona i Jennifer Allsopp a koji se tiče dece migranata u kontekstu izbegličke krize.
Prepoznavanje dece žrtava trgovine ljudima u kontekstu migracija
Datum publikacije: 2016
Trgovina ljudima je ozbiljan zločin i zloupotreba osnovnih prava pojedinca i njegovog dostojanstva. To uključuje eksploataciju ljudi, često maloletnika, kojima se trguje od strane kriminalaca kao robom a za potrebe ekonomskog dobitka.
Više od 10.000 dece izbeglica nestalo širom Evrope
Datum publikacije: 2016
Predstavnici Evropola tvrde da je hiljade dece bez pratnje nestalo nakon njihovog registrovanja širom Evrope.
Veliki broj djece izbjeglica putuju sami. Evo njihovih priča.
Datum publikacije: 2015
Huffington Post javlja da je u priljevima imigranata i izbjeglica koji dolaze u Grčku ove godine iz ratom pogođenih zemalja na Bliskom istoku i tisuće maloljetnika bez pratnje.
Neophodno je identifikovati decu bez pratnje
Datum publikacije: 2015
"Deci izbeglicama trebalo bi prema međunarodnim standardima obezbediti besplatnu pravnu pomoć i staratelja, ali sе u Srbiji to u velikom broju slučajeva ne dešava, " kaže Nevena Petrušić, profesorka prava i bivša Poverenica za zaštitu ravnopravnos
300,000 izbeglica - 25% su deca
Datum publikacije: 2015
Dvadeset pet procenata od svih izbeglica koje su od početka 2015. godine prošli kroz Srbiju su deca a pet procenata njih su deca bez pratnje, odnosno deca koja putuju bez roditelja.

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: