Poseban od(j)eljak: Unaccompanied Children Seeking Legal Protection

On this page you can find resources for practitioners working with unaccompanied and separated children seeking refugee status or humanitarian protection status.

News

18. 12. 2019.
Juče, povodom Međunarodnog dana migranata, Drahoslav Štefanek postavljen je za novog specijalnog predstavnika za migracije i izbeglice. Njegova uloga biće fokusirana na zaštitu osnovnih prava migranata i izbeglica, te na razvijanje predloga na... Pročitaj više
26. 11. 2019.
Ggrčka organizacija za zaštitu dece, Terre des hommes Hellas, veruje da novi planovi vlasti za izbeglice i migrante dovode u opasnost mentalno zdravlje i dobrobit hiljada dece i mladih. Najava vlade da razmatra izgradnju i proširenje „... Pročitaj više
18. 04. 2018.
Nacionalna asocijacija za hraniteljstvo obučila je 15 hranitelja, socijalnih radnika i eksperata za hraniteljstvo za sprovođenje hraniteljstva za decu migrante bez pratnje. Obuka je uključivala socijalne radnike iz... Pročitaj više

Learning

27. 03. 2018.
Od samog početka takozvane ,,migrantske i izbegličke krize", mnoge Evropske zemlje su se suočile sa poteškoćama u pokušaju da se izbore sa krizom i da efektno odgovore na potrebe najugroženijih grupa koje su njome pogodjene. Pre dve godine... Pročitaj više
30. 05. 2017.
O vebinaru: U okviru aktuelne evropske izbegličke krize, deca, mladi, porodice i odrasli u Grčkoj, već mesecima su smešteni na privremene lokacije, koje se češće nazivaju "logori", i u njima Terre des Hommes, u saradnji sa svojim... Pročitaj više
02. 02. 2016.
Trgovina ljudima je ozbiljan zločin i zloupotreba osnovnih prava pojedinca i njegovog dostojanstva. To uključuje eksploataciju ljudi, često maloletnika, kojima se trguje od strane kriminalaca kao robom a za potrebe ekonomskog dobitka. Ona ima... Pročitaj više

Library

11. 03. 2015.
2011, 2012. i 2013. više od 12.000 djece odvojene od obitelji i djece bez pratnje svake godine ulazi u Europsku uniju (EU) tražeći azil. Mnogo više ih ulazi u EU bez traženja azila. To stvara izazove za europske države, koje moraju osigurati da se... Pročitaj više

Multimedia

07. 07. 2017.
Oumar, šesnaestogodišnji dečak, preživeo je užasan put iz Gane za Italiju. Sada, on živi u svojoj novoj porodici koja ga je usvojila, u Italiji - Omuar je dva puta bio spašen na svom putu, jednom od strane italijanske obalske straže a drugi put - od... Pročitaj više

Unaccompanied Children Seeking Legal Protection

Koalicija za zaštitu dece Mađarske izražava svoju zabrinotost
Datum publikacije: 2015
Mađarska koalicija koju čini 19 nevladinih organizacija izražava svoju zabrinutost povodom skorašnjih izmena Krivičnog zakona koje predviđaju posebne mere koje se odnose na maloletnike bez pratnje a u slučajevima kada su oni umešani u oštećivanje
D(j)evojčice izb(j)eglice se oblače kao d(j)ečaci da izb(j)egnu seksualno zlostavljanje
Datum publikacije: 2015
Mađarske novine 'Népszabadság' objavile su članak o Austrijskom sistemu izb(j)eglica. Trenutno postoji više od 3800 malo(lj)etnika bez pratnje - što je istorijski visok broj – i rezultira dramatičnom situacijom.
Zašto se trebaju dogoditi tisuće smrti migranata da bi se oformio zakon o Europskim migracijama?
Datum publikacije: 2015
Europska komisija će predložiti novi Program o migracijama 13. svibnja. Sve od „Lampeduške tragedije“ u 2013., Terre des Hommes ponavlja kako tragedije migranata u Mediteranskom moru nisu „hitan slučaj“, no one će se nastaviti redovno događati kao...
Građani Balkana pomažu sirijskim izbeglicama
Datum publikacije: 2015
'SETime' reports that Balkan-based organisations are trying to help Syrian refugees, that are living in tents, have no schools and clinics for treatment, and face shortages of food, electricity, water and firewood.
Dječja prava u politici povratka i prakse u Europi
Datum publikacije: 2015
Izdavač: UN Children's Fund (UNICEF)
2011, 2012. i 2013. više od 12.000 djece odvojene od obitelji i djece bez pratnje svake godine ulazi u Europsku uniju (EU) tražeći azil. Mnogo više ih ulazi u EU bez traženja azila.
Broj usamljene d(j)ece migranata u Švedskoj udvostručen u 2014
Datum publikacije: 2015
‘The Local’ navodi značajan porast od oko dva puta više (procjenjuje se oko 7000) d(j)ece izb(j)eglica bez pratnje koja su došla u Švedsku u 2014. godini.

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: