300,000 izbeglica - 25% su deca

29. 10. 2015.
Source: 
Politika

Dvadeset pet procenata od svih izbeglica koje su od početka 2015. godine prošli kroz Srbiju su deca a pet procenata njih su deca bez pratnje, odnosno deca koja putuju bez roditelja. Takođe, od početka godine, procenjeno je da je oko 300.000 ljudi prošlo kroz Srbiju na njihovom putu ka zapadnoj Evropi - preciznije, do 26. oktobra, u Srbiji je registrovano 301.957 izbeglica i migranata.

Ovo takođe znači da je oko 6.000 dece koja putuju sama i bez pratnje odraslih prošlo kroz Srbiju i ona sigurno predstavljaju jednu od najranjivijih grupacija.

Prema podacima srpskih vlasti i UNHCR-a, najveći broj izbeglica koji je tokom jednog dana ušao u Srbiju iznosi oko 9.000 ljudi i ovaj broj izbeglica je ušao u Srbiju 24. oktobra a svi oni su ušli iz Makedonije.

 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: