[Bosnia and Herzegovina] Obilježen Europski dan borbe protiv trgovine ljudima

  • Trgovina ljudima je stvaran problem i problem svih nas - Spriječimo je
  • 18.oktobar EU dan borbe protiv trgovine ljudima
18. 10. 2017.
Source: 
Udruženje Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS)

Sarajevo, 18.oktobar/listopad - udruženje Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (MFS-EMMAUS) u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine/Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima obilježilo je Europski dan borbe protiv trgovine ljudima u  cilju podizanja svijesti šire javnosti o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, te prevencije ovog problema, posebno među djecom i mladima, te međusektorske suradnje relevantnih institucija i organizacija u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

Prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH najčešći oblik trgovine ljudima u BiH je prosjačenje, osim njega prisutna je i prostitucija, radna eksploatacija, prisilno sklapanje braka, ali i krijumčarenje ljudi. Prema prikupljenim podacima od strane tužilaštva, službi za sprovođenje zakona, centara za socijalni rad te nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za period januar – juni 2017. godine, identificirano je 50 potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

MFS-EMMAUS javnosti je posebno ukazao na problem maloljetnika bez pratnje, kao posebno ranjive kategorije i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, koji u sve većem broju, u imigracionim valovima dolaze u Bosnu i Hercegovinu, kao i problem zloupotrebe i nasilja nad djecom u digitalnom okruženju. Prema podacima MFS-EMMAUS-a, tokom 2017. godine, pružena je asistencija i zbrinuto je 28 malodobnih ilegalnih migranata bez pratnje iz Avganistana, Kosova, Turske i Slovenije, dok je u prethodne dvije godine pružena asistencija za po jednog malodobnog ilegalnog migranta godišnje.

MFS-EMMAUS je uputio dopis svim ministarstvima obrazovanja u Bosni i Hercegovini, te osnovnim i srednjim školama, s pozivom da se priključe inicijativi te obilježe Europski dan borbe protiv trgovine ljudima, održavanjem tematskih časova na temu trgovine ljudima, obavještenjem putem javnog razglasa, ili sličnim aktivnostima, i na ovaj način doprinesu prevenciji i podizanju svijesti djece i mladih o navedenim problemima, sve prisutnijim u našem društvu.

Topic(s): 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: