[Bosnia and Herzegovina] Predstavljene mogućnosti online stručnog usavršavanja putem ChildHub platforme

This content was suggested by: 
31. 10. 2017.
Source: 
Asocijacija socijalnih radnika Kantona Sarajevo

30.10.2017. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održano je predavanje i diskusija sa sedamnaest članova Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo na temu mogucnosti strucnog usavrsavanja socijalnih radnika putem online servisa. Predstavljena je ChildHub platforma,  koja pruža nova saznajnja, vještine, informacije i omogućava međusobno uvezivanje i  podršku stručnjaka, i osigurava pristup za online edukaciju i/ili stručno usavršavanje. Također, inicirana je i diskusija o normiranju obaveze stručnog usavršavanja socijalnih I drugih stručnih radnika u oblasti dječije zaštite.

Tokom diskusije je istaknut značaj kontinuiranog stručnog usavršavanja socijalnih radnika. Postavljena su pitanja vezano za motivaciju I nedostatak vremena -  kako motivirati socijalne radnike da stručno usavršavanje vide kao benefit koji će im olakšati rad, a ne kao opterećenje. Razgovarano je o  angažmanu udruženja socijalnih radnika na davanju doprinosa u normiranju obaveze stručnog usavršavanja socijalnih i drugih stručnih radnika  

Svi učesnici su saglasni da ChildHub daje pristup novim informacijama I edukacijama i predstavlja jedan od alata koji se mogu koristiti za stručno usavršavanje. Odgovorne osobe ispred Asocijacije socijalnih radnika kantona Sarajevo su podstakle sve članove da koriste online platformu i date mogućnosti u svom budućem djelovanju.

Zahvaljujemo se Odsjeku za socijalni rad i Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na ustupljenom prostoru za aktivnosti Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo i ovo predavanje.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: