[Bosnia and Herzegovina] Socijalizacija i integracija djece u zajednici – tema javne diskusije, održane u povodu obilježavanja Dječije nedelje na području kantona Sarajevo

  • Dječija nedelja - poster
  • Novi grad Sarajevo - javna trinina u povodu dječije nedelje
06. 10. 2017.
Source: 
Kanton Sarajevo - općina Novi Grad

‘Dječija nedelja’ se u Bosni i Hercegovini tradicionalno obilježava svake godine početkom oktobra/listopada mjeseca.

U sklopu obilježavanja "Dječije nedjelje" na području Kantona Sarajevo 3.oktobra je održana javna diskusija/tribina na temu socijalizacije i integracije djece u društvenoj  zajednici, u organizaciji općine Novi Grad Sarajevo, javne institucije ‘Odgojni centar’ i Centra za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu/CPRC.

Cilj ove javne tribine bila je prezentacija rada svih aktera lokalne i šire zajednice koji svojim aktivnostima doprinose zdravom i kreativnom odrastanju djece i mladih, kako individualno, tako i u zajedničkoj sinergiji i djeluju vodeći se principom najboljeg interesa djeteta.

U diskusiji je stavljen fokus na prevenciju maloljetničkog prestupništva, te razvijanje sistemskog pristupa u odgovoru na porastovog fenomena.

Zaključeno je da je neophodno upošljavanje većeg broja socijalnih radnika, kako u matičnim centrima socijalnog rada, tako i u školama i drugim institucijama koje imaju u svojoj osnovi rad sa djecom zbog potrebe za stručnim pristupom pri radu sa slučajevima sa kojima se susreću.

Također iskazana je potreba za aktivnijim učešćem medija na promociji pozitivnih primjera iz prakse.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: