[Bugarska] Nacionalna asocijacija za hraniteljstvo održala je trening za socijalne radnike i hranitelje za zbrinjavanje dece izbeglica bez pratnje

18. 04. 2018.
Source: 
Nacionalna asocijacija hraniteljstva

Nacionalna asocijacija za hraniteljstvo obučila je 15 hranitelja, socijalnih radnika i eksperata za hraniteljstvo za sprovođenje hraniteljstva za decu migrante bez pratnje. Obuka je uključivala socijalne radnike iz odeljenja za zaštitu dece, regionalne grupe za hraniteljstvo, same hranitelje kao i advokate za ljudska prava iz nevladinih organizacija koji su uključeni u pitanja migracije. Eksperti su prošli kroz obuku po modelu "Alternative Family Care (ALFACA)". Ovo je model hraniteljstva za decu migrante bez pratnje, razvijen na osnovu dugogodišnjeg iskustva nevladine organizacije NIDOS u partnerstvu sa Belgijskim, Nemačkim, Češkim i Danskim organizacijama koje rade sa decom izbeglicama i migrantima. ALFACA je skup teorijski zasnovanih tehnika, dobrih praksi i aktivnosti koje su dobro uspostavljene u nekoliko zemalja EU.

U okviru treninga, treneri Peter van de Paul i Catelijne Sillevis iz holandske organizacije NIDOS, zajedno sa učesnicima, razmotrili su različite teme iz ALFACA metodologije, uključujući osnovni problem u suočavanju sa izbeglicama bez pratnje i njihove specifične situacije, razvoju brige za decu bez pratnje. Analizirana su i diskutovano je o specifičnim pitanjima, koja su vezana za psihološko blagostanje, rizike u pogledu bezbednosti, kao i za rad u interkulturnom okruženju i kulturne razlike dece migranata bez pratnje.

Specijalisti za obuku prošli su module obuke o socijalnom radu i ulozi socijalnih radnika i hraniteljskih porodica prilikom smeštanja dece bez pratnje u hraniteljske porodice. Uzimane su u obzir razne studije slučaja o specifičnoj brizi u hraniteljskim porodicama istog etničkog poriekla, kao i lokalnih hraniteljskih porodica.

Trodnevna obuka je deo PROFUCE projekta za razvoj hraniteljstva za decu migrante bez pratnje u Evropi. Projekat se realizuje u različitim regionima Bugarske, Grčke i Italije, a vodeća organizacija u realizaciji inicijative je "Istituto degli Innocenti di Firenze". U Bugarskoj, Nacionalna asocijacija za hraniteljstvo je u partnerstvu sa Centrom znanja za alternativnu dečiju negu (NBU). Regioni u Bugarskoj u kojima će se sprovesti aktivnosti odobravanja i obučavanja hranitelja za decu migrante su Pernika i Sofije, Vidina i Haskova.

Tokom treninga učesnike su posetili zamenik ministra za rad i socijalnu politiku Rosita Dimitrova, koja ohrabruje stručnjake da razviju svoja znanja i kompetencije u oblasti ove specifične oblasti hraniteljstva. Zamenica ministra se lično susrela sa trenerima holandske organizacije kako bi joj preneli iskustvo Holandije u zaštiti dece migranata bez pratnje. Peter van de Paul i Catelijne Sillevis su predstavili glavne rezultate obuke i pružili povratne informacije o izazovima sa kojima se bugarska suočava a koji su vezani za kvalitet hraniteljstva za migrante bez pratnje. Rosica Dimitrova je dodala da se trenutno razvija koordinacioni mehanizam za lokalnu akciju za sve uključene strane u vezi sa hraniteljstvom dece migranata bez pratnje.

 

Slike događaja možete pronaći ovde.

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922