[Evropska unija] Šta EU čini po pitanju dece izbeglica bez pratnje?

01. 07. 2017.
Source: 
DAWN

Nedavni početak letnje sezone i rastuće temperature koje se javljaju kao rezultat, označavaju i očekivanje i prognozu evropskih država za povećan priliv izbeglica i migranata koji traže sigurnost na evropskom kontinentu. Ovo izaziva neizvesnost i zabrinutost među evropskim liderima i njihovim agendama u rešavanju pitanja izbeglica.

"Senzibilizacija i saosećanje" je sve češće među nekim od ovih lidera, i oni žele da pomognu alarmantnom broju izbegličke dece koja ulaze u Evropu, i skoro neizmerivom broju lica koji pokušavaju da zatraže utočište na kontinentu.

Evropska omladina je pokazala inkluzivno lice kontinenta, jer su neki mladi predložili uspostavljanje programa koji bi motivisali druge mlade u Evropi da pomognu deci izbeglicama u njihovom procesu integracije. Još jedna naglašena potreba je bila da vlade potpuno poštuju prava dece izbeglica i da razmatraju ova prava prilikom kreiranja i donošenja zakona u EU i državama članicama.

U 2015. godini više od milion izbeglica je došlo u Blok preko južnih evropskih država - Grčke i Italije. Među tim pojedincima, 26% je bilo mladih.

Prema navodima direktora Agencije za osnovna prava Evropske unije Majkla O'Flaherija, u Italiji je oko 88% mladih koji su ušli u zemlju putem mora - bilo bez pratnje.

Zabrinutost koja proizilazi iz takvih podataka ogleda se pre svega u pogledu ostvarivanja osnovnih prava ove dece, zaštite politika i nestalih mladih osoba.

Organizacije za ljudska prava izražavaju zabrinutost zbog hiljade mladih migranata koji su nestali, verovatno usled tzv. ilegalnih ekonomija, kao što su prostitucija i bande.

Tokom proteklih nekoliko dana, Italija je bila svedok ulasku 12.000 osoba, tako da je 2017. godine zabeleženo preko 80.000 migranata koji ulaze u zemlju, što predstavlja apsolutni rekord u registraciji dolazaka u ovako kratkom vremenskom periodu.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: