Izgradnja kapaciteta za radnike kao odgovor na izbjegličku i migracijsku krizu u Europi

18. 02. 2016.

Child Protection Hub za Jugoistočnu Europu podržao je UNICEF-ov regionalni ured za Središnju Jugoistočnu Europu i Zajednicu nezavisnih država (CEE/CIS) u implementaciji projekta "Razvoj kapaciteta i pružanje podrške (neposrednim) radnicima koji pomažu izbjeglicama i djeci migrantima u Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji".

U sklopu projekta, u prosincu 2015. godine u Srbiji i Makedoniji su organizirane dvije radionice na temu zaštite djece u hitnim slučajevima te jedan trening za trenere u Makedoniji. Događaji su organizirani u uskoj suradnji s organizacijama poput UNICEF-a, "Spasimo djecu", "Liječnici bez granica Srbije", UNHCR-a, Makedonskog Crvenog Križa i drugih.

Fokus radionica bio je na temama poput kulturalne osjetljivosti, razumijevanja utjecaja izbjeglištva na djecu, osiguravanja sigurnosti, koordinaciju i suradnju među organizacijama, pomaganja samima sebi i podupiranju drugih, zaštite drugih te "razmišljanje poput djeteta".

Treninzi su bili izvrsna prilika za sudionike za učenje i reflektiranje, ali i razvijanje koordinacije, međusobnog razumijevanja i suradnje među organizacijama. Treninzi su bili interaktivni te su koristili  metode učenja poput studija slučaja, rada u grupama, scenarija slučaja i dr. Ozračje treninga bilo je vrlo pozitivno i poticajno za učenje, a sudionici su bili uključeni tijekom sesija/rasprava/predavanja. Jedan od sudionika je izjavio kako "voli scenarije konkretnih situacija s terena te čuti iskustva drugih kolega". Jedan od rezultata treninga bio je razvoj međuorganizacijskog pristupa pitanjima zaštite djece tijekom izbjegličke i migracijske krize. To je postignuto tijekom radionice treninga za trenere u kojoj su treneri bili u mogućnosti razviti pristup podjele kapaciteta zgrade među organizacijama.  Rezultati treninga nadmašili su postavljene ciljeve. Jedan sudionik je rekao kako su "shvatiti da nije samo važna zaštita djece, već i međusobna suradnja organizacija".

Ovaj projek(a)t je finansiran od: