Izjava ChildPact-a o djeci izbjeglicama i maloljetnicima bez pratnje

05. 09. 2017.
Source: 
ChildPact - regional coalition of child protection NGOs from the Wider Black Sea Area

U posljednjih nekoliko godina Europske države bile su jedna od primarnih destinacija stotina tisuća ljudi, koji su kao posljedica rata i sukoba u državama iz kojih dolaze suočeni sa sve lošijim životnim uvjetima. Ratna zbivanja i sukobi dovode do trajnog stanja nesigurnosti i ekonomske deprivacije. Djeca su najviše i najčešće pogođena izbjegličkom krizom nikad ranije viđenih razmjera.

Pitanjem djece u migraciji bavio se velik broj nedavnih izvještaja i izjava međunarodnih institucija. Izbjegličkim pitanjem također se bavio i Akcijski plan za zaštitu djece izbjeglica i migranata Vijeća Europe (Council of Europe Action Plan on protecting refugee and migrant children) stavljen na snagu u Svubnju 2017, kao i globalne inicijative poput Održivih razvojnih ciljeva (Sustainable Development Goals), posebno točka 10.7, koja se eksplicitno odnosi na obavezu ˝olakšavanja mirne, sigurne i odgovorne migracije i mobilnosti ljudi, uključujući implementaciju planiranih i dobro provedenih migracijskih politika˝.

Svjesni ovih napora i bazirajući se na vlastitom iskustvu ChildPact, zajedno sa svojim članovima – nacionalnim koalicijama za zaštitu djece – poziva sve odgovorne da ulože dodatan napor, kako bi se prikladno pristupilo zadovoljavanju potreba sve djece izbjeglica, uključujući maloljetnike bez pratnje, koja se nalaze u iznimno osjetljivoj situaciji. Povećana mobilizacija i koordinacija svih raspoloživih kapaciteta od ključne je važnosti, kao i postavljanje intervencija, čije su ciljane skupine djeca i najteže pogođene skupine, kao prioriteta.

Više informacija na linku: http://www.childpact.org/2017/09/03/childpact-statement-on-refugee-child...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: