[Kosovo] Dijeljenje iskustava među socijalnim radnicima

06. 07. 2017.

28. lipnja, održao se multi-disciplinarni sastanak s ciljem podjele iskustava između različitih Centara za socijalan rad. Sastanak je započeo s otvarajućim riječima Naima Bilallija, case managera i Albulena Shabanija, koordinatora projekta I MIRE KA, koji je primijenjen od TDH-a Kosovo.

Uz jedanaest socijalnih radnika, bilo je prisutno i dvoje francuskih novinara s portala vijesti Kosovox. Socijalni radnici nisu bili samo predstavnici općina koji su već iskusili Case Management Okrugli stol (CMR) nego i članovi koji nisu imali prethodnog iskustva.

Ciljevi sastanka bili su razmjena dobre prakse multi-disciplinarnog pristupa u djelovanju sa slučajevima zaštite djece, da se dokumentiraju okrugli stolovi i da se rasprave prednosti i nedostaci djelovanja sa slučajevima.

Sastanak je započeo s prezentacijom uspješnog managementa/ djelovanja slučaja koji je imao pozitivne efekte okruglog stola u Istogu, Jozefa Frrokaja, socijalnog radnika te općine. Prezentacija je pokazala koliko je jaka suradnja između različitih stručnjaka unutar CMR-a, uključujući policajce, psihologe, socijalne radnike i edukacijske predstavnike, donijela dobre rezultate i TDH kao partner je bio temeljan za povezivanje socijalnih radnika s njihovim kolegama u Albaniji.

Nakon podjele iskustava između različitih općina, sastanak se nastavio s Albulen Shabanijevim objašnjenjem TDH Child Protection Politike. To je dokument koji sadrži pravila za svakog operatera kako bi izbjegao ili minimizirao štetu djece u svom području rada i kako bi determinirao definicije i vrste zlostavljanja. Često se prema politici primjenjuju hijerarhije i koraci koji se trebaju poduzeti. Kada god su ljetni kampovi i psihosocijalne aktivnosti organizirane, partnerske organizacije trebaju potpisati child protecition politiku. 

Nadalje, socijalni radnici su ponovo naglasili želju i namjeru da provedu zakon o dječjoj zaštiti koji bi im dopustio da stvore okrugli stol u svakoj općini u državi. Kada su ih novinari o tome pitali, svi socijalni radnici su istaknuli važnost pomoći TDH-a, ne samo u fazi povezivanja već i u slučajevima hitnosti, davanja hrane, skloništa i odjeće unutar prvih 24 sata kada se preuzima rad na slučaju.

The meeting was concluded with the presentation of the online platform Childhub. This is a web platform enabling people in networking, learning from each other and sharing good practices related to child protection. This platform functions in eight countries in Eastern Europe. The advantage of the platform is to develop a multidisciplinary approach through the contribution of people coming from different backgrounds. Childhub contains digital library, webinars and online courses accessible in various languages.

Sastanak je završen s prezentacijom online childhub platforme. To je internetska platforma koja omogućuje da se ljudi povezuju, uče jedni od drugih i dijele dobre prakse koje su povezane sa temom zaštite djece. Ova platfoma djeluje u 8 država Istočne Europe. Prednost platforme je da razvije multidisciplinaran pristup kroz doprinos ljudi koji dolaze s različitim znanjima i iz različitih kultura. Child Hub sadrži digitalnu knjižnicu, web seminare i online tečajeve koji su dostupni na različitim jezicima.

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: