[Srbija] Međunarodna konferencija Predstavljanje rezultata ERAZMUS + projekta Poboljšanje zaštite i dobrobiti dece u Evropi: Unapređenje programa studija

22. 05. 2018.

Na Fakultetu političkih nauka 18. maja 2018. održana je međunarodna konferencija, kao deo Erazmus + projekta  „Poboljšanje zaštite i dobrobiti dece u Evropi: Unapređenje programa studija“ (Improving the protection and well-being of children in Europe: Enhancing the curriculum). Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta koji je okupio osam univerziteta, i to iz Škotske, Rumunije, Srbije, Engleske, Albanije, Kosova, Bugarske i Moldavije, na kojima se izučava socijalni rad, u partnerstvu sa Fondacijom „Terre des hommes“.

Mnoge organizacije širom Evrope su identifikovale potrebu za zajedničkim skupom osnovnih modula za informisanje i profesionalni razvoj stručnjaka u socijalnoj zaštiti. Ovaj projekat je osmišljen kako bi se razvio skup materijala u elektronskoj formi za rad na polju socijalne zaštite i zaštite dece koji će se zatim uključiti u programe socijalnog rada. Jedna od glavnih aktivnosti projekta bila je razvijanje interaktivnog scenarija kroz koji učenici razvijaju znanja i veštine koje se primjenjuju prilikom rada sa decom i porodicama.

U uvodnom delu učesnicima skupa obratili su se prodekan prof. dr Marko Simendić, Sandra Perić, direktorka Komore socijalne zaštite i prof. dr Nevenka Žegarac, nakon čega je prof. dr  Helen Whincup predstavila projekat.

Gošća i saradnica na projektu prof. dr Helen Whincup sa Univerziteta u Stirlingu, Škotska, predstavila je dosadašnji razvoj materijala projekta. „Najvažnije je strateško partnerstvo i saradnja sa drugim ustanovama“, objasnila je dr Whincup. Prema njenim rečima, zajedničkim radom ustanova lakše se prepoznaju problemi i potrebe dece. „Iako se u različitim zemljama javljaju različiti problemi, svi oni imaju i nešto zajedničko, zbog čega je saradnja socijalnih radnika ključna“.

Posebno je predstavljen i program obuke za učenje socijalnog rada sa decom i porodicom koji je razvijen na slučaju iz prakse na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U sklopu te sesije održana je i etička radionica, gde je učesnicima na interaktivan način prikazan razvijeni program obuke. Prezentaciju modula za učenje preko interneta o zaštiti dece i porodica migranata koji putuju kroz Evropu je pripremila Judit Németh-Almasi, zamenik direktora regionalne kancelarije „Terre des homes-a“. Ovaj resurs će biti dostupan na „ChildHub“ (Child Protection Hub for South Eastern Europe) platformi u septembru 2018. godine.

U završnom delu konferencije Miona Gajić i Dijana Janković, diplomirane socijalne radnice, strudentkinje master studija socijalnog rada i saradnice u nastavi prestavile su studentska iskustva nakon pilotiranja dela obuke za zaštitu dece na slučaju iz prakse.

Konferenciji, koja je protekla u izuzetno lepoj, radnoj i interaktivnoj atmosferi, pored navedenih, prisustvovalo je još i 40 učesnika iz zemlje i inostranstva što je značajno doprinelo širenju i povezianju mreže stručnjaka. Treba istaći da su predstavnici države prepoznali značaj učenja preko novih tehnologija i da je u planu dalja i dublja saradnja sa Komorom socijalne zaštite Republike Srbije.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: