[Srbija] "Pravo deteta da se njegov glas čuje"

02. 08. 2019.
Source: 
Mreža organizacija za decu Srbije (MODS)

U okviru projekta „Pravo deteta da se njegov glas čuje“ koji finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a sufinansira se iz budžeta Republike Srbije i uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Centar za prava deteta napravio je platformu o dečjim pravima - namenjenu deci.
Platforma je podeljena u nekoliko kategorija (škola, zdravlje, razvod roditelja itd) i "predstavlja mesto gde deca mogu da se informišu o svojim pravima i dobiju korisne informacije".

Topic(s): 

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922