[Srbija] Socijalna inkluzija kroz primenjenu dramu - Radi kvalitetnije podrške ugroženih grupa

11. 09. 2018.

U Vršcu je završena obuka "Socijalna inkluzija kroz primenjenu dramu", gde je 26 osoba koje rade sa mladima učilo od stručnjaka iz Španije, Engleske, Mađarske i Srbije kako da koriste glumu kao alat za pokretanje promena u svojim grupama, ali i u društvu u celini. Organizator treninga je CEPORA - Centar za pozitivan razvoj dece i omladine iz Srbije.

Kako koristiti vežbe drame ali ne za glumu, već za razvoj, kako napraviti interaktivne predstave, kako raditi sa onima koji se ne bave glumom kroz pozorište, i kako podsticati ugrožene grupe da sami, korak po korak promene svet - bile su teme treninga koji je realizovan u okviru Erasmus + programa, a koji je i finansijski podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Srbije.

Projekat "Socijalna inkluzija kroz primenjenu dramu" ima za cilj povećanje kapaciteta organizacija kroz implementaciju tehnika primenjenje drame a radi bolje inkluzije ljudi sa manjim mogućnostima. Konzorcijum se sastoji od organizacija sa različitim iskustvima na terenu i fokusirana je na razmenu dobrih oblika praksi, horizontalno neformalno učenje i obogaćivanje programa partnera novim metodologijama. Sastoji se od organizovanja seminara, kursa obuke za one koji rade sa mladima i još jednog sastanka nakon toga. Tokom projekta organizacije će stvoriti nova partnerstva, razmenjivati različite efektivne pristupe u korišćenju primenjene drame, obogatiće svoje programe i podići kapacitete svojih zaposlenih.

Kao rezultat, osmišljen je novi sveobuhvatni modul za obuku, a u pripremi je i publikacija sa konkretnim uputstvima kako bi ova metoda mogla da se dalje na isti način primenjuje. Projekat će imati uticaja na sve organizacije koje su uključene, na njihove zaposlene, na učesnike u programima, ali i na druge organizacije, zajednice u kojima žive njihovi korisnici, na zajednice u kojima ove organizacije rade kao i na praksu u oblasti socijalne inkluzije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Više o projektu možete pročitati na: http://cepora.org/social-inclusion-through-applied-drama/

Ovaj projek(a)t je finansiran od: