Više od 10.000 dece izbeglica nestalo širom Evrope

30. 01. 2016.

Predstavnici Evropola tvrde da je hiljade dece bez pratnje nestalo nakon njihovog registrovanja širom Evrope. Prema procenama humanitarne organizacije Save the Children, u zemlje Evropske unije je prošle godine ušlo 26.000 dece bez pratnje roditelja ili neke druge odrasle osobe i najveći strah je da su mnoga od njih postala žrtve trgovine ljudima.

Evropol će blisko sarađivati sa lokalnim vlastima i organizacijama duž čitave Balkanske rute a kako bi se sakupili dokazi i istražilo nestajanje dece.

Prema postojećim podacima, broj nestale dece samo u Italiji iznosi 5000, u Švedskoj 1000, dok je u Velikoj Britaniji ovaj broj udvostručen u odnosu na prethodnu godinu. Evropol već poseduje neke dokaze da su neka deca bila izložena seksualnoj eksploataciji.

 

 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: