Childhub Barnahus serija vebinara: Prevencija sekundarne viktimizacije prilikom sprovođenja forenzičkog intervjua u Brnahus-u

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
14. 03. 2019.
Start and finish time of webinar: 
14:00-15:00
Lecturer: 
Gđa Olof Asta Farestveit, Terapeut i forenziki intervjuer u Barnahus-u.
Organizator: 
ChildHub

Pridružite nam se na poslednjem, u nizu od mini serije vebinara na temu forenzičkih intervjua u Barnahus-u 14. marta u 14:00 časova, koji je osmišljen u saradnji sa PROMISE projektom! U vezi sa Standardom kvaliteta Barnahus-a 6, ovaj vebinar će se baviti temom kako se obavlja forenzički intervju. Govornici će sa nama podeliti samu pripremu intervjua, protokol sprovođenja i postupke koji se vode nakon forenzičkog intervjua sa decom koja su žrtve ili svedoci nasilja.

O govorniku:

Gđa Olof Asta Farestveit je terapeut i forenzički intervjuer u Barnahus-u od 2001. a 2007. godine dolazi na rukovodeću poziciju u Barnahus-u. Sprovela je preko 700 forenzičkih intervjua sa decom uzrasta od 3 do 18 godina u slučajevima kada se sumnja na seksualno zlostavljanje. Pored toga, ona je autor knjige „Verndum þau“ („Hajde da ih zaštitimo“, Rejkjavik, 1. izdanje 2006, 2. izdanje 2013) u kojoj se govori o tome kako reagovati ukoliko postoje sumnje da je došlo do zanemarivanja ili nasilja nad decom i mladima. U 2016. godini dobila je diplomu porodične terapije na Univerzitetu Islanda.

Rođena je 1969. godine u Rejkjaviku, Island, i ima dve diplome, iz Kriminologije i Pedagogijie sa Univerziteta u Stokholmu, Švedska. Radila je u državnom centru za tretman mladih i u jednom kratkom periodu u upravi za zatvor i uslovni otpust Islanda, prateći i pomažući mladim počiniteljima.

Ostali delovi mini serije vebinara:

Prva diskusija o značaju forenzičkog intervjua za decu koja su žrtve ili svedoci nasilja u krivičnom postupku održana je 14. februara - snimak možete pronaći ovde! Druga sesija, koja je zakazana za 7. mart nastaviće sa diskusijom na temu adaptacije forenzičkog intervjua prema potrebama deteta.

Kako da prisustvujete vebinaru:

Kliknite na link ispod kako biste se prijavili za vebinar. Nekoliko sati pre početka vebinara dobićete e-mail sa linkom za sobu za vebinar kao i uputstvo kako mu se priključiti. Priključivanje vebinaru je vrlo jednostavno, ne zahteva nikakve posebne veštine, a traje svega minut ili dva. Vebinar možete pratiti sa vašeg računara, tableta ili mobilnog telefona.

Ovde možete proveriti vreme početka vebinara u Vašoj vremenskoj zoni.

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: