Childhub i ISPCAN vebinar: Sindrom sagorevanja u profesijama koje se bave dečijom zaštitom

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
20. 03. 2019.
Start and finish time of webinar: 
16:00 - 17:00 po Centralnoevropskom vremenu
Lecturer: 
Emina Borjanić Bolić, PhD, Fakultet političkih nauka u Beogradu, Srbija
Organizator: 
Child Protection Hub / Terre des hommes

O vebinaru:

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na vebinar u zajedničkoj organizaciji Childhub-a i ISPCAN-a (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect) na temu sindroma sagorevanja u profesijama koje se bave dečijom zaštitom! U svom svakodnevnom radu, stručnjaci koji se bave dečijom zaštitom izloženi su različitim traumatskim događajima, uključujući slučajeve nasilja u porodici i zlostavljanja i zanemarivanja dece. Nije iznenađenje što mnogi stručnjaci osećaju anksioznost i preopterećeni su svojim svakodnevnim obavezama. Različita istraživanja pokazuju da kod stručnjaka koji se bave dečijom zaštitom, u velikom broju dolazi do sagorevanja što se odražava na njihov radni učinak. Kao rezultat toga, od suštinskog je značaja da svaki profesionalac dobije potrebnu podršku i pronađe način da isporuči uslugu deci i porodicama dok u isto vreme pazi i na svoje psihičko zdravlje.

U ovom vebinaru mi ćemo:

  • diskutovati o tome šta je sindrom sagorevanja i kako se razlikuje od trauma i zamora usled prekomerne empatije,
  • identifikovaćemo lične i organizacione faktore rizika, i
  • analizirati kako se možemo zaštititi od sagorevanja.

Osnovni cilj ovog vebinara je da prenese osnovna znanja o sindromu sagorevanja rukovodiocima, stručnjacima koji direktno rade sa korisnicima kao i supervizorima. Supervizori su veoma važna grupa aktera u ovom slučaju, s obzirom da bi trebalo da imaju više znanja o sindromu sagorevanja kako bi mogli da ga prepoznaju među svojim zaposlenima i da adekvatno na njega odreaguju, kao i da bi mogli da primene efikasne mere prevencije.

O govorniku:

Emina Borjanić Bolić, PhD, je socijalni radnik i asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Srbija. Objavila je brojne naučne radove u oblasti sekundarne i zamenske traumatizacije među stručnjacima koji se bave dečijom zaštitom ali i na temu i trauma uopšte. Ona takođe ima i višegodišnje iskustvo u direktnom radu sa decom kao šef Prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljane dece u Beogradu.

O domaćinu:

Child Protection Hub je regionalna mreža prisutna u više od osam zemalja jugoistočne Evrope koja ima za cilj da doprinese proizvodnji, distribuciji i širenju znanja o dečijoj zaštiti i temama vezanim za prava deteta. Childhub nudi brojne besplatne resurse za stručnjake za zaštitu dece na lokalnim jezicima, online i offline mogućnosti razvijanja kapaciteta kao i mogućnosti razmene znanja. Saradnja sa drugim istaknutim organizacijama u ovoj oblasti je ključ za efikasnost zbog čega nam je izuzetno drago što organizujemo zajednički vebinar sa ISPCAN-om!

Međunarodno udruženje za prevenciju zloupotrebe i zanemarivanje dece (ISPCAN) je multidisciplinarna, neprofitna organizacija usmerena na pomaganje stručnjacima koji rade s decom na prevenciji i tretiranju zlostavljanja i zanemarivanje dece u svim svojim oblicima. Od svog osnivanja pre više od 40 godina, ISPCAN je povezao na hiljade profesionalaca iz oblasti psihijatrije, psihologije, medicine, socijalnog rada, obrazovanja, prava, javnog zdravlja i vlada kroz konferencije i kongrese, treninge, forume i radne grupe, objavio brojne mesečne časopise druge ključne publikacije. Verujemo da kroz obrazovanje, saradnju i multidisciplinarni pristup možemo prekinuti tragediju zlostavljanja i zanemarivanja dece.

Kako da prisustvujete vebinaru:

Kliknite na link ispod kako biste se prijavili za vebinar. Nekoliko sati pre početka vebinara dobićete e-mail sa linkom za sobu za vebinar kao i uputstvo kako mu se priključiti. Priključivanje vebinaru je vrlo jednostavno, ne zahteva posebne veštine, a traje svega minut ili dva. Vebinar možete pratiti sa računara, tableta ili mobilnog telefona.

Ovde možete proveriti vreme početka vebinara u Vašoj vremenskoj zoni.

 

Jezik(ci) materijala: 
Engleski
Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: