Dve godine kasnije: naučene lekcije o zaštiti dece u pokretu u Evropi (Childhub webinar)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Datum održavanja vebinara: 
27. 03. 2018.
Start and finish time of webinar: 
3-4pm CET
Lecturer: 
Jonas Hols, stručnjak Evropske migrantske mreže u Švedskoj agenciji za migracije
Anja Stefanović, Istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava
Bogdan Krasić, Istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava
Organizator: 
Child Protection Hub

 ©Tdh / Ivo Daskalov

Od samog početka takozvane ,,migrantske i izbegličke krize", mnoge Evropske zemlje su se suočile sa poteškoćama u pokušaju da se izbore sa krizom i da efektno odgovore na potrebe najugroženijih grupa koje su njome pogodjene. Pre dve godine ChildHub je organizovao vebinar o iskustvu Nemačke kao jedne od glavnih zemalja destinacije. Kliknite ovde da poslušate ceo vebinar i da naučite o Nemačkom sistemu i nekim od izazova sa kojima su se susreli.

Dve godine kasnije, ChildHub je okupio relevantne eksperte iz tranzitne kao i iz dve države koje su najpoželjnije kao konačne destinacije za migrante, sa ciljem da se ponovo otvori tema i baci novo svetlo na proces prihvatanja i integracije jedne od najranjivijih grupa, maloletnika bez pratnje, kao i na to kako se taj proces odvija i razvija. Govornici iz Nemačke, Švedske i Srbije će podeliti svoja iskustva, raspravljati o tome kako funkcioniše sistem u njihovim zemljama, koje su njegove pozitivne strane i prakse kao i sa kojim izazovima se još uvek susreću u ovom procesu. 

Evropska migracijska mreža trenutno radi na izradi studije o maloletnicima bez pratnje nakon što im se utvrdi status. Gospodin Jonas Holes iz Švedske agencije za migraciju će se oslanjati na nacionalni doprinos Švedske toj studiji sa posebnim fokusom na situaciju u Švedskoj nakon 2015. godine, kada je 35.000 maloletnika bez pratnje zatražilo azil. Raspravljaće o skorašnjoj promeni u politici i praksi, uslovima prihvata (brizi / smeštaju), integraciji maloletnika bez pratnje, o nestalim maloletnicima bez pratnje kao i o pozitivnim praksama i izazovima koji su utvrđeni studijom. 

Tokom svoje prezentacije, Gospođa Nađa Lang, socijalni pedagog, će podeliti svoje iskustvo u radu sa maloletnicima bez pratnje u Berlinu, o pružanju podrške i usmeravanju od trenutka kada stignu u Berlin pa na dalje, prateći njihov napredak u procesu integracije. Ona će pružiti i kratak opis o maloletnicima bez pratnje koji ulaze u sistem socijalne zaštite, o izazovima sa kojima se susrela tokom svog rada, o izazovima sa kojima se ti mladi ljudi susreću kao i o planiranom daljem radu na ovu temu.

Gospođa Anja Stefanović i Gospodin Bogdan Krasić iz Beogradskog centra za ljudska prava će se fokusirati na poziciju dece bez pratnje kao i na poziciju dece koja su u procesu migracije odvojena od svoje porodice u Republici Srbiji. Fokus će takođe biti na izazovima sa kojima se Srbija kao država susreće a koji se tiču dodatne zaštite koju bi deca bez pratnje trebalo da uživaju kao i eventualne propuste u toj zaštiti.

Benefit od vebinara će imati, kako radnici u državnom tako i u civilnom sektoru koji rade sa maloletnicima bez pratnje, profesionalci koji rade sa decom u pokretu, kao i akademici koji se bave temama migracije i uticajem situacije na ruti Zapadnog Balkana na kretanje migranata ka Zapadnoj Evropi ili komparativnim analizama politika prema migrantima.

 

O predavačima:

Jonas Hols se pridružio Evropskoj migrantskoj mreži (EMN, European Migration Network) 2015. godine. EMN je Evropska mreža eksperata za migracije i azil koja je osnovana da pruži objektivne, uporedne, relevantne i aktuelne informacije o migrantima i azilantima kroz izradu izveštaja, studija i održavanje konferencija. Prethodno je bio radno angažovan na raznim pozicijama Švedske Agencije za migracije, prevashodno u oblastima azila i zaštite a radio je i u Rusiji za Ministarstvo spoljnih poslova. Gospodin Hols ima Master iz oblasti političkih nauka.

Anja Stefanović Bogdan Krasić su radili kao istraživači u Beogradskom centru za ljudska prava u prethodne tri godine, sa fokusom na prava izbeglica. Implementirali su projekte u saradnji sa UNHCR-om, Međunarodnim komitetom spasa (International Rescue Committee), Holandskim većem za izbeglice i Oxfam-om. Gospođa Stefanović je prethodno stekla iskustvo u radu sa agencijama UN-a u Srbiji i Jordanu. Gospodin Krasić je bio uključen u aktivnosti sa fokusom na decu izbeglice i jedan je od urednika izveštaja ,,Položaj nepraćene i razdvojene dece u Srbiji" koji je objavljen 2017. godine. Trenutni fokus njihovog rada je na izazovima integracije osoba u Srbiji koje imaju status izbeglica.

 

Kako da prisustvujete vebinaru:

Prijavite se u linku ispod za prisustvovanje vebinaru. Nekoliko sati pre početka vebinara dobićete email sa linkom za održavanje vebinara i uputstvo kako da mu se priključite. Samo pristupanje vebinaru je poprilično jednostavno, ne zahteva dodatno znanje i oduzeće Vam svega nekoliko minuta. Vebinaru možete pristupiti sa Vašeg računara, tableta ili mobilnog telefona.

Ovde možete proveriti vreme početka vebinara u Vašoj vremenskoj zoni.

 

Jezik(ci) materijala: 
English

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922