Evropska saradnja radi okončanja nasilja nad decom (Childhub webinar)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
05. 09. 2018.
Start and finish time of webinar: 
14:00 CET
Lecturer: 
Dr Hovard Tejlor, izvršni direktor Globalnog partnerstva za okončanje nasilja nad decom
Sabina Rakotomalala, Globalno partnerstvo za okončanje nasilja nad decom
Voičita Tomus, ekspert za dečiju zaštitu, UNICEF Rumunija
Raluca ​​Zaharia, službenik "Komunikacijom za razvoj", UNICEF Rumunija
Ljiljana Rosu, nacionalni konsultant Globalnog partnerstva za okončanje nasilja nad decom
Nela Krnić, službenica za dečiju zaštitu, predsedavajuća CP PGRM
Ida Ferdinandi, službenica za dečiju zaštitu, UNICEF Crna Gora
Vladan Jovanović, službenik "Komunikacijom za razvoj" UNICEF Crna Gora
Organizator: 
ChildHub i Okončanje nasilja

O vebinaru:

U prve dve godine, Globalno partnerstvo za okončanje nasilja nad decom napravilo je značajan napredak u ujedinjenju glasova, akcija i resursa različitih zainteresovanih strana u jedinstvenoj javno-privatnoj saradnji usmerenoj isključivo na okončanje nasilja nad decom. Partnerstvo je: uključilo 21 državnu vladu kao zemlje koje će utemeljiti put ostalima; poraslo je u smislu članstva na više od 270 organizacija; pomoglo je u razvijanju i promociji "INSPIRE" rešenja za okončanje nasilja; dodelilo je 30 miliona dolara u vidu grantova za borbu protiv seksualnog zlostavljanja dece na internetu kao i za borbu protiv nasilja nad decom u kriznim i u situacijama sukoba; i motivisalo je one koji se bave suzbijanjem nasilja kroz uvođenje Samita "Rešenja za suzbijanje nasilja".

Partneri i zainteresovane strane "Okončanja nasilja" shvatili su da u ovom trenutku ne postoji efikasan međunarodni forum u kojem bi zemlje, kao i brojne zainteresovane strane mogle da rade zajedno kako bi se okončalo nasilje nad decom. Ovo je otežalo uspostavljanje, jačanje i promovisanje standarda i normi; usporilo je širenje modela i primera dobrih praksi iz zemlje u zemlju i ostavilo oblast dečije zaštite u fragmentima. Sa ciljem rešavanja ovog problema - u okviru cilja 3 koji se odnosi na jačanje saradnje radi okončanja nasilja - Partnerstvo planira da preduzme nekoliko inicijativa. To podrazumeva i uspostavljanje živih, virtuelnih platformi za deljenje iskustava, uključujući regionalne platforme i razmene između partnera koji se prvi put hvataju u koštac sa ovim problemom. Za razmenu iskustava između ovih partnera, Sekretarijat organizuje periodične virtuelne sastanke razmene radi uspostavljanja kontinuiranog dijaloga između zemalja, koji bi im omogućio dalje učenje, deljenje iskustava i naučenih lekcija i koji bi podržao uspostavljanje standarda i zajedničke odgovornosti.

Prva razmena partnerskih organizacija koje se prve susreću sa ovim problemom, održana je između delegacija sastavljenih od predstavnika vlade, UNICEF-a, civilnog društva i partnera iz Meksika, Švedske i Tanzanije. Sada će "Childhub" i partneri "Okončanja nasilja" održati još jednu razmenu fokusiranu na Evropu, s ciljem podsticanja učenja i saradnje među partnerima i državama Evrope, kako bi se prikupila iskustva, naučene lekcije, izazovi sa kojima se suočavaju, i primeri dobrih praksi u zemljama koje će utemeljiti put ostalima, koje se dalje mogu deliti sa drugim državama. Govornici iz Rumunije i Crne Gore raspravljaće o:

  1. Pomeranje politika ka akciji: Kako su dve države uvele sistemske promene u rešavanju problema nasilja nad decom?
  2. Podaci i dokazi: Koje su inicijative prikupljanja podataka preduzete i koje od njih su najznačajnije?
  3. Koordinacija partnerstava u državama - uspesi i izazovi
  4. Koji je sledeći korak za okončanje nasilja na državnom nivou?

O predavačima: 

Dr Hovard Tejlor je izvršni direktor Globalnog partnerstva za okončanje nasilja nad decom, inicijative UN-a koja ima za cilj da okonča sve oblike nasilja nad svakim detetom, gde god se ono nalazilo. Hovard je živeo i radio u Africi, Aziji, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, gde je vodio globalnu korporativnu fondaciju, uspostavio kreativna socijalna preduzeca i izgradio vladine timove - a sve kako bi poboljšao živote miliona ljudi. Kao potpredsednik i generalni direktor Nike fondacije, Hovard je vodio razvoj i isporuku strategija, programa, partnerstava i zagovaračkih inicijativa Fondacije. Bio je pokretačka snaga uspešnog "spin-out of Girl Efekt-a" kao nezavisnog, kreativnog društvenog biznisa koji koristi brendirane masovne i društvene medije, tehnologije i podatke i koristi ih za promenu ponašanja i u rešavanju negativnih društvenih normi. Pre Nike-a, Hovard je radio na nekoliko viših pozicija u vladi Velike Britanije, uključujući i Odeljenje za međunarodni razvoj (Department for International Development - DFID), kancelariju Premijera i Ministarstvo inostranih poslova. Bio je načelnik osoblja dva državna sekretarijata za međunarodni razvoj i vodio je najveće programe Odeljenja za međunarodni razvoj u Indiji i Etiopiji. U Etiopiji je predsedavao Grupom za pomoć u razvoju (Development Assistance Group), odgovornom za koordinaciju najveće investicije od preko 3 milijarde dolara po godini na ime zvanične razvojne pomoći Etiopiji. Hovard je takođe i u Evropskom odboru Mirovnih snaga (Merci Corps). Oženjen je, ima dva deteta i uživa baveći se sportom, muzikom, politikom i inspirativnim idejama koje mogu promeniti svet.

Sabina Rakotomalala je viši tehnički savetnik u Globalnom partnerstvu za okončanje nasilja nad decom, stacionirana je pri u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Sa akademskom osnovom u dečijoj psihologiji, ima više od deset godina profesionalnog iskustva u oblasti prevencije nasilja, mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške i dečijoj zaštiti u humanitarnim i razvojnim okruženjima. Od 2011. godine radi u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, "Terre des hommes-u" i UNICEF-u i predvodila je inicijative kao što su Mreža za mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku i razvoj Minimalnih standarda za zaštitu dece u humanitarnoj akciji.

Ljiljana Rosu ima 23 godine iskustva u oblasti zaštite dečijih prava, sa iskustvom u razvoju programa i politika. Član je Rumunskog nacionalnog Univrziteta socijalnih radnika i član odbora nevladine organizacije Federacije za zaštitu dece. Njeno iskustvo uključuje i rad sa Nacionalnim organom za zaštitu prava deteta i usvajanje, sa lokalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama, kao i široku saradnju sa agencijama UN (UNICEF, WHO).

Raluca ​​Zaharia je službenik "Komunikacijom za razvoj" (Communication for Development - C4D) za UNICEF u Rumuniji, koordiniše kampanje i intervencije za promene u ponašanju i društvenu mobilizaciju, u partnerstvu sa odeljenjima za dečiju zaštitu, obrazovanje i zdravstvo, kao što je kampanja za podizanje svesti o nasilju nad decom koja je sprovedena u periodu od 2014. do 2017. godine. Tokom protekle tri godine ona je bila fokus tačka Globalnog partnerstva za okončanje nasilja nad decom pri UNICEF-u u Rumuniji.

Nela Krnić je od 2004. godine u sastavu kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori a od 2006. godine je službenica za zaštitu dece odgovorna za celokupan dizajn, upravljanje, koordinaciju i praćenje UNICEF-ovog programa za zaštitu dece u Crnoj Gori. Pored rada na zaštiti dece od svih oblika nasilja i eksploatacije, Nela je nadgledala nekoliko inicijativa u oblasti reforme sistema socijalne i dečije zaštite - unapređenje socijalne inkluzije, reforma sistema maloletničkog pravosuđa i širi pristup Agendi pravosuđa. Kratkoročno je bila angažovana na zadatku sa Regionalnom kancelarijom UNICEF-a za zemlje centralne istočne Evrope i centralne Azije u Ženevi (Inicijativa za mapiranje talenata), kao i 2016. godine na "Surge" misiji u Sloveniji kako bi podržala napore UNICEF-a u pružanju pomoći zemlji u adekvatnom odgovoru na izbegličku i migrantsku krizu i pružila neophodnu pomoć i podršku ugroženoj deci i porodicama.

Ida Ferdinandi je službenica za dečiju zaštitu u UNICEF-ovoj kancelariji u Crnoj Gori, proteklih 9 godina, uglavnom radi na zaštiti dece od nasilja uključujući i podršku roditeljima, na zaštiti prava dece bez roditeljskog staranja ili dece koja su u riziku od gubitka roditeljskog staranja, kao i na zaštiti dece sa posebnim potrebama. Ona je fokus rodna tačka u kancelariji. Ranije je radila za nevladin sektor. Ima internacionalno obrazovanje i "bachelor" diplomu u oblasti antropologije (Kanada) kao i diplomu magistra društvenih nauka koju je stekla na Programu za globalne studije (Nemačka/Južna Afrika).

Vladan Jovanović je službenik "Komunikacijom za razvoj" (Communication for Development - C4D) za UNICEF u Crnoj Gori. Tokom proteklih šest godina pružao je tehničku podršku i pomoć u projektovanju, formulaciji, upravljanju, izvršenju, praćenju i evaluaciji promene u ponašanju i strategije socijalne mobilizacije, plana akcije i programskih aktivnosti za kampanje "Svakom detetu je potrebna porodica", "Predškolsko obrazovanje za sve" i "Kraj nasilja".

Kako da prisustvujete vebinaru:

Kliknite na dugme ispod kako biste se prijavili za vebinar. Nekoliko sati pre početka vebinara dobićete email sa linkom ka sobi za vebinar i uputstva kako mu se priključiti. Priključivanje našim vebinarima je vrlo lako, ne zahteva od nikakve posebne veštine i traje samo nekoliko minuta. Možete se priključiti vebinaru sa Vašeg računara, tableta ili mobilnog telefona.

Ovde možete proveriti vreme početka vebinara u Vašoj vremenskoj zoni.

Jezik(ci) materijala: 
Engleski

Ovaj projek(a)t je finansiran od: