Od nasilnog ekstremizma do rezilijentnosti: U potrazi za istinskom promenom za decu i mlade (CHILDHUB webinar)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
06. 12. 2018.
Start and finish time of webinar: 
15:00 - 16:00 po centralnoevropskom vremenu
Lecturer: 
Erica Harper, former Executive Director of WANA
Kristen Hope, Research and Advocacy Coordinator, Access to Justice Programme, Terre des hommes
Organizator: 
ChildHub

O vebinaru:

Šta pokreće nasilni ekstremizam među decom i mladima, i šta  je to što bi praktičari koji se bave dečijom zaštitom trebalo da urade povodom toga?

Childhub će održati webinar kako bi predstavio nalaze istraživačke saradnje između Terre des hommes-a i Instituta WANA, koje je sprovedeno 2018. godine, a koje je rezultiralo objavljivanjem publikacije Rekonceptualizacija pokretača nasilnog ekstremizma: plan rezilijentnosti dece i mladih (Reconceptualising the Drivers of Violent Extremism: an agenda for Child and Youth Resilience).

Drago nam je što je dr. Erica Harper, bivša izvršna direktorka Instituta WANA i autor publikacije, sa nama kao govornik, kao i Kristen Hope, koordinator istraživanja i zagovaranja za program "Pristup pravdi" u Terre des hommes-u, kao moderator ovog vebinara!

Pridružite nam se 06. decembra kako bi:

  • Imali uvid u najnoviju literaturu o tome koje snage i slabosti pokreću nasilni ekstremizam, s posebnim fokusom na mlade ljude.
  • Saznali više o nedostatku strategija i njihovog uticaja na decu i mlade koje dalje imaju uticaj i na rad onih koji se bave dečijom zaštitom.
  • Vrsti uticaja koje treba ojačati kako bi se prevenirao ili kako bi se odgovorilo na ovaj fenomen.

O predavačima:

Dr. Erica Harper ima Bečlor diplomu iz ekonomije, Bečlor diplomu iz prava i doktor je filozofije. Radila je za razne međunarodne i nevladine organizacije, uključujući UNHCR (Ženeva, Filipini i Timor Leste), Međunarodnu organizaciju za usluge za zajednice i porodice (Community and Family Services International - Filipini), UNDP (United Nations Development Programme - Ženeva) i Međunarodnu organizaciju za razvoj prava (the International Development Law Organization - Indonezija i Ženeva). Osnovala je WANA Institut - grupu za razvoj politika u Jordanu, 2014. i vodila je organizaciju do 2018. godine. Pre toga radila je na poziciji višeg savetnika za pravo za Međunarodnu organizaciju za razvoj prava u Ženevi (od 2007. do 2012.) gde je vodila portfelj projekta koji se bave pravnim osnaživanjem koji je obuhvatao 13 zemalja, uključujući područja običajnog prava, namenu zemljišta u zajednici i oblast dečije zaštite. U tom je periodu bila je takođe i zadužena da za UNDP-u piše smernice Programa o vladavini prava u zemljama koje se nalaze u konfliktu ili su nedavno iz njega izašle a radila je i za UNHCR kao precedavajuća Globalne grupe za zaštitu od prirodnih katastrofa (Global Protection Cluster Taskforce on Natural Disasters). Dr. Harper je autor četiri knjige o međunarodnim pravnim pitanjima, uključujući zaštitu u prirodnim katastrofama, stanovanje, zemljište i imovinska prava kao i na temu običajnog prava. Autor je brojnih članaka u časopisima i teza koje se odnose na  vladavinu prava u zemljama koje su se do skoro nalazile u konfliktu ili ih je pogodila neka prirodna katastrofa. Oblasti rada za koje je usko specijalizirana su jačanje vladavine prava u post-konfliktnim oblastima, sistem običajnog prava, pravno osnaživanje i pravni sistem Islama.

O moderatoru:

Sa Bečlor diplomom iz Arapskog jezika i Politika iz Škole za orijentalne i afričke studije, Univerziteta u Londonu, i magistrature iz menadžmenta iz međunarodnog razvoja, Kristen Hope nastoji da preobrazi načela participacije i osnaživanja u praksu koristeći istraživanja orijentisanog ka delovanju i participaciji kako bi razvila programe koji sprečavaju i reaguju na nasilje i povećavaju pristup deteta pravdi, pri čemu i odrasle osobe i deca aktivno učestvuju u sopstvenoj zaštiti.

Kristen ima više od 15 godina iskustva u radu s decom pomažući im da se njihovi glasovi čuju, od kojeg je pola bilo usmereno na ranjive i marginalizirane grupe na Bliskom Istoku i Severnoj Africi, uključujući izbeglice i etničke manjine. Nena područja stručnosti uključuju metode istraživanja, mehanizme zaštite dece u zajednici i pravni pluralizam.

Kako da prisustvujete vebinaru:

Kliknite na dugme ispod kako biste se prijavili za vebinar. Nekoliko sati pre početka vebinara dobićete email sa linkom ka sobi za vebinar i uputstva kako mu se priključiti. Priključivanje našim vebinarima je vrlo lako, ne zahteva od nikakve posebne veštine i traje samo nekoliko minuta. Možete se priključiti vebinaru sa Vašeg računara, tableta ili mobilnog telefona.

Ovde možete proveriti vreme početka vebinara u Vašoj vremenskoj zoni.

Jezik(ci) materijala: 
Engleski

Ovaj projek(a)t je finansiran od: