Prevencija seksualne eksploatacije dječaka iz Istočne Europe

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This content was suggested by: 
Datum održavanja vebinara: 
29. 03. 2016.
Start and finish time of webinar: 
11.00am CET
Lecturer: 
Michelle Asbill, PhD Student, School of Social Work at the University of Illinois Urbana-Champaign
Viktoria Sebhelyi, Researcher

Iako nije novi fenomen, istraživanje međunarodnih nevladinih organizacija baziranih u Europi poentira povećanje procenta seksualnog iskorištavanja dječaka. Iako istraživačka baza ostaje ograničena, nalazi pokazuju da dječaci potiču iz Istočno-Europskih zemalja, a njihova finalna destinacija je Centralna ili Zapadna Europa, što zahtijeva zajednički Europski odgovor.   

Ciljevi ovog webinar-a su da:

Obezbijedi ukratko pregled magnitude ovog društvenog fenomena

Predstavi nekoliko implikacija i izazova sa kojima se suočavaju profesionalci bilo direktno ili anticipirajući budući angažman sa ovom populacijom i

Ponudi ciljanu prezentaciju intervencije istraživanja koja se odnosi na strategije kojima se adresira specifična prepreka za angažiranje ove ranjive populacije.

Kroz ove ciljeve webinara nadamo se da će se inicirati širi dijalog profesionalaca u pogledu unapređenja znanja i razmjene najboljih praksi kao sredstava da se dopre do  seksualno eksploatisanih dječaka i da se bolje odgovori na njihove potrebe.

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: