Proceduralna prava maloletnika osumnjičenih ili optuženih u krivičnim postupcima u EU

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
08. 03. 2017.
Start and finish time of webinar: 
4pm CET
Lecturer: 
Asmita Naik, nezavisna konsultantkinja, ekspert za dečju zaštitu i migracije

O vebinaru:

Ovaj vebinar će predstaviti rezultate projekta "Proceduralna prava maloletnika osumnjičenih ili optuženih u krivičnim postupcima u EU" koji je sproveden kako bi se osiguralo da deca strani državljani koja su optuženi ili osumnjičeni za zločine u zemljama Evropske unije imaju pristup na pravično suđenje. Projekat je posebnu pažnju posvetio primeni ključnih direktiva EU o pravima na tumačenje i prevod, pravu na informisanje, kao i pravu na pristup advokatu i komunikaciju sa trećim licima i konzularnim vlastima. Vebinar će predstaviti nalaze regionalnog komparativnog izveštaja, kao i priručnik za pravnike koji je izrađen u okviru ovog projekta kako bi pomogao onima koji rade sa decom u takvim okolnostima.

O predavaču:

Asmita Naik je nezavisna konsultantkinja sa preko 20 godina iskustva u radu u oblasti međunarodnog razvoja i ljudskih prava. Karijeru je započela u agenciji Ujedinjenih nacija u Ženevi za pitanja ljudskih prava izbeglica. Od 2002. godine, ona je učestvovala u oko 80 različitih angažmana koji pokrivaju sve regione sveta i širok spektar organizacija. Ima ekspertizu u zaštiti dece i pitanjima u vezi migracija. Njeno formalno obrazovanje vezano je za oblast prava i javnih politika. Bila je međunarodna istraživačica na projektu i odgovorna je za izradu regionalnog komparativnog izveštaja i priručnika za advokate.

Jezik(ci) materijala: 
English
Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: