Psihološka podrška za decu u pokretu: umetnost kao način izražavanja

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
30. 05. 2017.
Start and finish time of webinar: 
2pm CET, 3pm EEST
Lecturer: 
Faustine Douillard, Child protection project manager, Terre des hommes
Ira Dika, Cinematographer
Stavroula Anthiropoulou, Comic book artist
Organizator: 
Child Protection Hub

O vebinaru:

U okviru aktuelne evropske izbegličke krize, deca, mladi, porodice i odrasli u Grčkoj, već mesecima su smešteni na privremene lokacije, koje se češće nazivaju "logori", i u njima Terre des Hommes, u saradnji sa svojim partnerom ARSIS, sprovodi psihosocijalne aktivnosti.

Deo tih aktivnosti koje imaju za cilj da pomognu deci i mladima da pronađu način da izraze svoja osećanja i frustracije, i da razviju novi način komunikacije kroz umetnost. Dok su neki od njih izabrali da koriste kamere kao sredstvo, drugi su odlučili da svoju priču nacrtaju.

Ovaj vebinar će predstaviti dva primera participativne metode rada sa decom i mladima u pokretu: dokumentarni film i strip.

Ovaj Vebinar je namenjen svim akterima koji pružaju psihosocijalnu podršku i bave se  aktivnostima koje podrazumevaju učenje dece i omladine životnim veštinama.

O predavačima:

Faustine Douillard

Specijalizovana u oblasti zaštite tokom mešovitih migracija, Faustine Douillard počela je da radi najpre u oblasti izbegličke krize u Jordanu, a zatim odlazi na Calais da podrži izbegličko stanovništvo. Tamo je radila kao pravni savetnik, i njen rad je bio orijentisan na terenski rad, pa je posećivala skvotove i neformalna naselja a s ciljem podrške ovoj populaciji u pružanju pravne pomoći u vezi sa procedurama za dobijanje azila. Tokom ovog perioda, Faustine je blisko sarađivala sa maloletnicima i decom bez pratnje koja pokušavaju da pređu granicu ka Engleskoj. Zbog nedostatka prilagođenih infrastruktura i zbog visokog rizika od krijumčarenja i trgovine ljudima, njen rad je postepeno sve više uključivao identifikaciju, prevenciju i odgovor na žrtve trgovine ljudima. Faustine je stigla u Grčku u avgustu 2016, angažovana na projektu Terre des Hommes za osnovnu zaštitu, uključujući psihosocijalnu podršku deci u pokretu.

Ira Dika

Ira Dika je rođena u Tirani, Albanija. Ona je diplomirani student Odseka za film na Univerzitetu lepih umetnosti Aristotel, u Solunu. Tokom studija je napravila dva dokumentarna filma i nekoliko kratkih filmova, bez dijaloga. Njen kratki film "Boil" je dobio nagrade na nekoliko filmskih festivala. Njen prvi dokumentarni film "Stavroula", premijerno je prikazan na 14. Solunskom festivalu dokumentarnog filma. Njen dokumentarac Salt Flats/ALYKES je finansiran od strane grčkog filmskog centra i emitovan je od strane OTE TV. Njen rad se fokusira uglavnom na marginalizovane likove i socijalno ugrožene grupe ljudi. U prošlosti je radila kao pratilac za osobe sa mentalnim i fizičkim poremećajima.
 

Stavroula Anthiropoulou

Stavroula Anthiropoulou je rođena u Belgiji 1987. godine, i studirala je francusku filozofiju na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu. Ona je profesorka francuskog i strip umetnica. Njen rad se objavljuje u Atini. Kombinujući svoje iskustvo u obrazovanju i umetnosti, ona dostiže pravac koji je u isto vreme razigran i poučan.

Snimak vebinara možete pogledati ovde.

Jezik(ci) materijala: 
English

Ovaj projek(a)t je finansiran od: