Trgovina ljudima na ruti migranata ka Evropi: Popunjavanje praznine između Migracije, Azila i "Anti-trafikinga" (Childhub vebinar)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
28. 06. 2018.
Start and finish time of webinar: 
2pm CET
Lecturer: 
Roberto Forin, koordinator programa pri Centru za mešovite migracije u Ženevi
Maria Antonia Di Maio, nezavisni konsultant specijalizovan za pitanja dečije zaštite i migracija
Organizator: 
ChildHub

O vebinaru:

Godine 2015. i 2016. posvedočile su nezapamćenom povećanju broja ljudi koji migracionim rutama, putem mora i kopna, putuju ka Evropskoj uniji, sa ukupno skoro više od milion ipo ljudi koji bespravno ulaze u zemlje EU. Trgovina ljudima i eksploatacija su jedni od najvećih problema među migrantima, međutim broj žrtava koje su formalno identifikovane ostaje izuzetno nizak, što je pokazala nedavna studija koju je sproveo Međunarodni centar za razvoj migracione politike (International Centre for Migration Policy Development - ICMPD) koristeći Zapadno-balkansku rutu.

Cilj ovog vebinara je da predstavi glavne rezultate istraživanja "Trgovina ljudima na ruti migranata ka Evropi: Popunjavanje praznine između Migracije, Azila i Anti-trafikinga", sa posebnim osvrtom na decu bez pratnje i decu koja su odvojena od svojih porodica a koja putuju ka Evropi koristeći Zapadno-balkansku rutu. Pored potpune studije, nedavno je objavljen i "Briefing Paper" (kraća verzija sa ključnim rezultatima).

Studija je sprovedena u okviru projekta koji je finansiran od strane EU "Trgovina ljudima na migrantskim rutama (Traficking along migration routes - TRAM): Identifikacija i integracija žrtava trgovine ljudima među decom bez pratnje i drugim "rizičnim" grupama", sa ciljem da podrži i omogući ranu identifikaciju, upućivanje, zaštitu i rehabilitaciju žrtava trgovine ljudima na putu migracija. Procena istraživanja obavljena je u Austriji, Bugarskoj, Finskoj, Makedoniji, Nemačkoj, Grčkoj, Srbiji i Švedskoj. Projekat sufinansira Savezno ministarstvo za Evropu, integraciju i spoljne poslove Austrije, a implementira ga Međunarodni centar za razvoj migracione politike u partnerstvu sa Savetom Sekretarijata zemalja Baltičkog mora (Council of the Baltic Sea States Secretariat - CBSS); grčkim nacionalnim centrom za socijalnu solidarnost (Greek National Centre for Social Solidarity - EKKA); Bugarskom nacionalnom komisijom za borbu protiv trgovine ljudima (Bulgarian National Commission to Combat Trafficking in Human Beings - NCCTHB); "La Strada International" (LSI); i "Terre des hommes" (Tdh).

O predavačima:

Maria Antonia Di Maio je nezavisni konsultant sa više od petnaest godina međunarodnog profesionalnog iskustva o pitanjima zaštite ljudskih prava, dečije zaštite, borbe protiv trgovine ljudima, pitanjima azila i migracija, pre svegaprvenstveno u u jugoistočnoj i zapadnoj Evropi. Između 2001. i 2004. godine radila je u Moldaviji upravljajući  programima koji imaju za cilj da pruže podršku reintegraciji žrtava trgovine ljudima i drugih grupa "u riziku" kroz aktivnosti koje generišu prihod. Na Kosovu, od 2005. do 2006. godine, Maria Antonia je radila sa Međunarodnom organizacijom za migrante (International Organization for Migration - IOM) kao konsultant za pitanja koja se tiču trgovine ljudima, u sklopu Savetodavne kancelarije premijera za dobro upravljanje (Prime Minister’s Advisory Office on Good Governance - AOGG). Između 2006. i 2010. godine radila je na zaštiti dece koja se nalaze u pokretu sa "Save the Children", prvo u Albaniji, a kasnije i u Italiji na nivou EU. Od 2011. godine radi kao samostalni konsultant i uključena je u brojne istraživačke i projekte koji se bave razvijanjem politika sa nekoliko nevladinih organizacija, međunarodnih agencija i fondacija, prvenstveno u oblasti migracija, azila i borbe protiv trgovine ljudima, sa posebnim fokusom na decu .

Roberto Forin trenutno radi kao koordinator programa pri Centru za mešovite migracije (Mixed Migration Centre - MMC) u Ženevi. Pre nego što je prešao u Ženevu, Roberto je radio kao koordinator za istraživanje Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču, gde je koordinirao procenu istraživanja projekta o trgovini ljudima na migrantskim putevima ka Evropi. Takođe je radio kao tematski ekspert za zaštitu migranata i borbu protiv trgovine ljudima u konfliktnim i drugim humanitarnim okruženjima. Pre toga gospodin Forin je radio u Grčkoj kao zamenik šefa misije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (International Committee of the Red Cross - ICRC) za vreme vrhunca migrantske krize 2015. i 2016. godine. Roberto ima više od deset godina iskustva u zaštiti i pomoći izbeglicama i raseljenim licima, radeći za Međunarodni komitet Crvenog krsta kao i za Međunarodnu organizaciju za migrante u Sudanu, Kolumbiji, Haitiju, Gazi i Demokratskoj Republici Kongo. Od 2014. godine Roberto se bavi pitanjima migracija u Mediteranu i Severnoj Africi kao istraživač. On je sproveo istraživanje o nevoljnom raseljavanju i migracijama u zemljama u krizi na univerzitetu u Oksfordu i sarađivao je s Centrom za migracionu politiku na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci i Grupom za humanitarnu politiku u Institutu za inostranu razvoj, a koje se tiče radne eksploatacije migranata u Italiji proživljavajući iskustva migranata koji prolaze kroz Libiju. Autor je nekoliko istraživačkih publikacija koje su uglavnom fokusirane na mešovite migracije, zaštitu za ljude koji se nalaze u pokretu i migracione politike u širem Mediteranu.

Kako da prisustvujete vebinaru:

Kliknite na dugme ispod kako biste se prijavili za vebinar. Nekoliko sati pre početka vebinara dobićete email sa linkom ka sobi za vebinar i uputstva kako mu se priključiti. Priključivanje našim vebinarima je vrlo lako, ne zahteva od nikakve posebne veštine i traje samo nekoliko minuta. Možete se priključiti vebinaru sa Vašeg računara, tableta ili mobilnog telefona.

Ovde možete proveriti vreme početka vebinara u Vašoj vremenskoj zoni.

 

 

 

 

Topic(s): 
Jezik(ci) materijala: 
Engleski

Ovaj projek(a)t je finansiran od: