Lajmet e Fundit

16 Kor 2019
Në kuadër të projektit "Forcimi i Sistemit të Mbrojtjes për Fëmijët në Konflikt me Ligjin", financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Holandës në kuadër të programit MATRA, Defence for Children - ECPAT Holandë dhe Terre des Hommes... Lexo më shumë
13 Kor 2019
The National Network for Children njoftoi se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) e Bullgarisë ka njoftuar kalimin e ndryshimeve të rëndësishme në legjislacionin për mbrojtjen e fëmijëve. Ministria thekson se këto ndryshime nuk paraqesin... Lexo më shumë
08 Kor 2019
  Ky material përmbledh gjetjet nga një studim fillestar i studimit, i cili kërkon të rishikojë se si arrihen rezultatet e mbrojtjes së fëmijëve gjatë monitorimit të programeve humanitare me shumë qëllime. Studimi ka për qëllim të informojë... Lexo më shumë
04 Kor 2019
Eurochild, rrjeti evropian për advokimin e fëmijëve, do të bashkohet me firmën më të madhe të ligjit në botë, Dentos, në një bashkëpunim strategjik të zhvilluar për të mirën e të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve në të gjithë Evropën. Dentos do të... Lexo më shumë

Komuniteti

Activity

Foto e cuttingtaxfs_20932cuttingtaxfs_20932 has logged in to Childhub
Foto e jemes bondjemes bond was awarded points for being active on Childhub
Foto e cuttingtaxfs_20932cuttingtaxfs_20932 has logged in to Childhub
Foto e Judit Németh-AlmasiJudit Németh-Almasi completed a daily quest by accessing library content today.
Foto e Judit Németh-AlmasiJudit Németh-Almasi has logged in to Childhub
Foto e cuttingtaxfs_20932cuttingtaxfs_20932 has logged in to Childhub
Foto e cuttingtaxfs_20932cuttingtaxfs_20932 has logged in to Childhub
Foto e cuttingtaxfs_20932cuttingtaxfs_20932 has logged in to Childhub
Foto e cuttingtaxfs_20932cuttingtaxfs_20932 has logged in to Childhub
Foto e cuttingtaxfs_20932cuttingtaxfs_20932 has logged in to Childhub
Foto e Claudia BencheaClaudia Benchea has logged in to Childhub
Foto e AnonymousClaudia Benchea sapo u regjistrua
Foto e Andrea KisAndrea Kis has logged in to Childhub
Foto e Katarina SladakovicKatarina Sladakovic completed a daily quest by accessing multimedia content today.
Foto e Enkelejda KallciuEnkelejda Kallciu completed a daily quest by accessing library content today.
Foto e AnonymousAngjelin Serreqi sapo u regjistrua
Foto e Olesea SlivcaOlesea Slivca has logged in to Childhub
Child Protection Hub for Eastern Europe
Platforma për Mbrojtjen e Fëmijëve
për Evropen Juglindore
Photo: Tdh | Francois Struzik

Welcome

Ky projekt është financuar nga: