Lajmet e Fundit

23 Jan 2020
Rreth 30% e popullsisë migruese që arrinin në Evropë gjatë viteve të kaluara ishin fëmijë - shumë prej tyre të ndarë ose të pashoqëruar. Në vendet pritëse, fëmijët dhe të rinjtë migrantë dhe refugjatë përballen me sfida të rëndësishme për sa i... Lexo më shumë
07 Jan 2020
Komisioni Europian ka lansuar Atlasin online të “Migrimit”, me të dhëna për 198 shtete dhe informata të cilat përditësohen rregullisht. Ju mund të shikoni trendet, statistikat dhe demografitë e shteteve, si dhe të gjeni informata të... Lexo më shumë
18 Dhj 2019
Dje, me rastin e Ditës Kombëtare të Migrantëve & u emërua Z.Drahoslav Štefánek si Përfaqësuesi i ri Special për migracionin dhe refugjatët. Roli i ri do të përqëndrohet në mbrojtjen e të drejtave themelore të migrantëve dhe refugjatëve, dhe... Lexo më shumë
06 Dhj 2019
Këshilli i Evropës ka ngritur shqetesimin mbi gjendjen e kampit të emigrantëve në Vucjak, Bosnie dhe Hercegovinë. Këshilli ka nxitur qeverinë e Bosnjes të mbyllë kampin dhe të ndërmarrë hapa për të përmirësuar cilësinë e trajtimit të emigrantëve në... Lexo më shumë

Komuniteti

Activity

Foto e Catherine Angélica Cuenca GómezCatherine Angélica Cuenca Gómez has just subscribed to a webinar: Child to parent violence and abuse - A practioner's guide to working with families.
Foto e Dikea Artemis FotaraDikea Artemis Fotara has just subscribed to a webinar: Child to parent violence and abuse - A practioner's guide to working with families.
Foto e Megi VozgaMegi Vozga helped improve Childhub by submitting a translation
Foto e Megi VozgaMegi Vozga helped improve Childhub by submitting a translation
Foto e Snježana IvanovićSnježana Ivanović has just subscribed to a webinar: Child to parent violence and abuse - A practioner's guide to working with families.
Foto e Lora PivacLora Pivac helped improve Childhub by submitting a translation
Child Protection Hub for Eastern Europe
Platforma për Mbrojtjen e Fëmijëve
për Evropen Juglindore
Photo: Tdh | Francois Struzik

Welcome

Ky projekt është financuar nga: