Edukimi i komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian [Video]

Botuesi: 
TEDx Talks
Data: 
23 Mar 2016

Elizabeth Gowing tregon historinë se si një takim i rastit me një 9 vjeçar nga komuniteti i ashkalive që merren me mbledhjen e plehrave në Kosovë çoi në një projekt që u zhvillua gjatë 6 viteve të fundit për ti ndihmuar njerëzit në nevojë, dhe që ata ta ndihmojnë veten. Puna e vullnetarëve të organizatës bamirëse Ideas Partnership frymëzoi librin e fundit 'Gruaja e mbledhësit të mbeturinave'; Një miqësi e pamundur në Kosovë dhe biseda e Elizabetës është një promovim i asaj që mund të arrihet nga vullnetarët jo vetëm për komunitetet e varfëra, por edhe për të transformuar jetën e vetë vullnetarëve.

Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht

Ky projekt është financuar nga: