"HIstoria e saj, historia ime"

This content was suggested by: 
Botuesi: 
European Union and United Nations
Data: 
19 Pri 2018

Her story, our story është një instrument për ngritjen e ndërgjegjësimit dhe për të mësuar, shërbyer nëpërmjet një formati ndërveprues - loje online. Ai u dizenjua në kuadrin e iniciativës globale të Bashkimit Europian dhe Kombeve të Bashkuara të quajtur #SpotlightENDViolence Initiative.

Qëllimi kryesor është të rrisë ndërgjegjësimin fokusur në eleminimin e të gjitha formave të dhunës ndaj grave dhe vajzave duke mundësuar njëkohësisht të mësuarin rreth cështjeve që trajtohen si dhe duke vënë në dispozicion fakte.

Filloni të luani dhe mësoni duke klik ketu

Click image to zoom: 
Topic(s): 

Ky projekt është financuar nga: