Koalicioni BKTF: Puna e Fëmijëve në Shqipëri

Botuesi: 
BKTF Coalition Albania

Fenomeni i punës tek fëmijët vazhdon të mbetet një shqetësim i madh për Shqipërinë. Nuk kanë rezultuar efektive ndryshimet ligjore dhe ngritja e mekanizmave të ndryshëm për të mbrojtur fëmijët dhe për të parandaluar punësimin tek fëmijët. 

Koalicioni Shqiptar Kombëtar BKTF dhe anëtarët e tij aktiv (www.bktf-coalition.org) flasin për fenomenin dhe faktin se për shumë vite ky problem u ngrit tek nivelet më të larta, por pavarësisht kësaj, puna tek fëmijët nuk është ulur.

Koalicioni BKTF është edhe anëtar aktiv i ChildPact- Koalicioni Rajonal i Mbrojtjes së Fëmijëve në Zonën e Gjerë të Detit të Zi  (www.childpact.org). ChildPact përfaqëson interesin e fëmijëve më vulnerabël në Rajonin e gjerë të Detit të Zi, qofshin nga Shtetet Anëtare të BE-së apo jo të BE-së, në diskutime për politikat në nivele kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare.

Merita për Muzikën: Alexander Franke - Sytë e tu (www.jamendo.com/it/track/612722/alexand

Videoja është këtu: https://www.youtube.com/watch?v=6NQkYMGL_Qk

Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
shqiptar
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: