LEAP: Publikim mbi ndikimin dhe rezultatet [Document] [Document]

Data: 
26 Tet 2017

Revista online prezanton rezultatet e projektit LEAP të financuara nga BE-ja: Aftësitë e Jetes, Udhëheqja dhe Metodat e Mundshme të Pafundme Për Pjesëmarrjen në Punën me Fëmijët dhe të Rinjtë të prekur nga Dhuna Seksuale.

Partnerët në projekt kanë forcuar kapacitetet e më shumë se 500 profesionistëve për të punuar me të rinjtë e prekur nga dhuna seksuale në mënyrë pjesëmarrëse. Të rinjtë u bënë facilitatorë të rinj për të ofruar një program tek te rinjte e tjere me 12 sesione gjatë të cilave ata mund të vendosnin për projekte kreative për të punuar dhe kompletuar. ChildHub mori pjese duke organizuar një seri të faqeve ne web, duke bashkuar gazetat dhe duke prodhuar nje kurs elektronik i cili bazohet në trajnimin e ofruar profesionistëve në katër vende (Bullgari, Hollande, Rumani dhe Britani e Madhe).

 

Click image to zoom: 
Cover of LEAP E-magazine
Dokumentёt e bashkangjitura: 
Topic(s): 
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: