Video ndërgjegjësuese për të Drejtat e Fëmijëve [Video]

This content was suggested by: 
Botuesi: 
KOMF (Coalition of NGO's on Child Protection in Kosovo)
Data: 
25 Qer 2018

 

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, i cili përfaqëson njëzet e shtatë organizata jo qeveritare, në kuadër të misionit për avokim në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ka prodhuar një spot vetëdijësues mbi mbrojtjen e fëmijëve dhe respektimin e të drejtave të tyre, në Kosovë.

Ky spot ka për qëllim të ndikojë në vetëdijësimin e publikut të gjerë dhe institucioneve publike për obligimin e shoqërisë për mbrojtje të fëmijëve.

Topic(s): 

Ky projekt është financuar nga: