Multimedia

Ku ke vetëm pak minuta për të përditësuar njohuritë, lexo këtu përmbledhjen e kërkimit, dëgjo një podcast ose shiko një video të shkurtër.

76 items available. Click here to search.
Të thurësh ëndrra të tjera: Ndikimi që ka emigracioni tek mirëqenia psiko-sociale e fëmijëve, të rinjve me origjinë shqiptare si dhe tek familjet e tyre kthimi në Shqipëri.
websitelink30 Jan 2015
Published by Journal Childhood
Autore: Zana Vathi, Universiteti, Edge Hill University, MB, Veronika Duci, Universiteti Tiranes, Shqipëri DOI: 10.1177/0907568214566078 Abstrakt
Fëmijët e lënë në dorëzim: Një studim mbi kërkesat ligjore dhe procedurat për daljen dhe ri-hyrjen e të miturve romë në kontekst të trafikimit të qenieve njerëzore: roli i noterive [Përmbledhje]
document30 Jan 2015
Published by Terre des hommes Romania
Botuar nga TdH, Titulli I projektit ‘ICARUS: Përmirësimi i koordinimit dhe Përgjegjësia kundrejt të Miturve të Pashoqëruar Rumunë” Siguria, botuar më 30 janar 2015. Autorët Kristinel Buzatu dhe Klaudia Kampeanu.
Kostot dhe ndikimi ekonomik që ka dhuna tek fëmijët (Përmbledhje) (Document)
document15 Sht 2014
Published by Overseas Development Institute
E botuar nga Instituti për Zhvillimin Jashtë Vendit, 2014. Autorë Paola Pereznieto, Andres Montes, Solveig Routier dhe Lara Langston.
Të arrihet përfshirja e Romëve në Rumani: Çfarë duhet? (Abstrakt)
document28 Shk 2014
Published by World Bank
Përfshirja e Romëve është një ekonomi e thjeshtë për Rumaninë. Me një popullsi që po plaket dhe me një minoritet Romë të ri dhe në rritje, Rumania nuk mundet t’i lër pas fëmijët dhe të rinjtë Romë dhe familjet e tyre.
Pse është e rëndësishme të investosh në Fëmijërinë e Herëshme (Video)
video16 Dhj 2013
Published by Open Society Foundations
Këto evidenca theksojnë sidomos ndikimin e fortë që ka familja në zhvillimin e fëmijës gjatë fëmijërisë së hershme dhe rëndësinë e investimit në punën me familjen, që ajo të gjejë mekanizma të brendshëm për të pranuar dhe punuar me fëmijët me prob
Koalicioni BKTF: Puna e Fëmijëve në Shqipëri
Published by BKTF Coalition Albania
Fenomeni i punës tek fëmijët vazhdon të mbetet një shqetësim i madh për Shqipërinë. Nuk kanë rezultuar efektive ndryshimet ligjore dhe ngritja e mekanizmave të ndryshëm për të mbrojtur fëmijët dhe për të parandaluar punësimin tek fëmijët. 

Faqet

Ky projekt është financuar nga: