Cfarë përmbajtje mund të gjej tek kjo faqe?

Foto e Vittoria Zanellati
05 Shk 2015 -- Vittoria Zanellati

Faqja mbledh materiale për mbrojtjen e fëmijëve dhe si të kryhet mbrojtja e fëmijëve, përfshi kërkimet, raportet dhe materialet analitike si dhe materiale auto-didaktike nga të cilat mund të mësoni vetë, video të shkurtra dhe podcasts dhe materiale të tjera që mbështesin vetë zhvillimin e profesionistëve për mbrojtjen e fëmijëve.

Ky projekt është financuar nga: