A është kujdesi në institucione interesi më i lartë i fëmijës?

Foto e Judit Németh-Almasi
26 Jan 2015 -- Judit Németh-Almasi

Kjo është pyetje e vështirë, sepse është gjithmonë më mirë që fëmija të jetë në mjedis familjar, ku mund të kenë vëmendje individuale dhe të kenë mundësinë të krijojnë marrëdhënie kuptimplotë me të rriturit. Megjithatë, ekzistojnë disa situata ku kujdesi institucional është opsion më i mirë për fëmijën.

 

Mund të jetë e dëmshme për fëmijët nëse nuk funksionon vendosja diku (që sjell refuzimin dhe më shumë ecejake) pra, kur një fëmijë ka sjellje shumë të vështirë dhe nuk ka gjasa të jetë në gjendje që të qëndrojë tek një kujdes alternativ si ai birësues, mund të jetë më mirë nëse i ofrohet kujdes i vazhdueshëm institucional në vend që fëmija të zhvendoset disa herë. E njëjta gjë për fëmijët që janë mësuar me pavarësi, si fëmijët që jetojnë në rrugë, ose fëmijët më të rritur që identifikohen me familjen e tyre, ata mund të mos e përballojnë / dëshirojnë një familje të re.

 

Në vend të kesh vetëm një opsion për kujdesin, zgjidhja ideale do të ishte një gamë mundësish, nga kujdesi në familje tek ai birësues edhe deri tek ai institucional, për të vendosur më pas se cili është në interesin më të lartë të fëmijës. Edhe kur është kujdesi institucional ai që konsiderohet në interesin më të lartë të fëmijës, ai duhet të ofrohet në ambiente të vogla ku fëmija të ketë vëmendje individuale, në vend të institucioneve të mëdha anonime.

Foshnjet edhe fëmijët e vegjël, edhe nëse do të adoptohen, duhet të vendosen gjithmonë në një kujdes alternativ me bazë familjen. 

Ky projekt është financuar nga: