Mungesa e shërbimeve të specializuara a nënkupton se nuk mund të ndihmojmë fëmijët që janë abuzuar?

Foto e Judit Németh-Almasi
05 Shk 2015 -- Judit Németh-Almasi

Jo!  Sigurisht, janë të rëndësishme shërbimet e specializuara, sidomos nëse duam të ndihmojmë fëmijët shërohen nga abuzimi ose nëse fëmija ka probleme të caktuara me sjelljen ose konjitive si rezultat i abuzimit i cili ndikon në jetën e tyre (për shembull, çrregullimet e stresit post-traumatik). Megjithatë, ka gjëra që mund të bëhen për të ndihmuar fëmijën edhe kur nuk ka shërbime të specializuara.

Krijimi i një mjedisi të sigurt, trajtimi fëmijëve me respekt, t’i lejosh të marrin kontrollin e jetës dhe trupit të tyre janë disa nga elementët e rëndësishëm për të ndihmuar fëmijët, si për të mësuar mënyra të reja për t’u lidhur me të tjerët edhe mënyrën sesi e shikojnë veten.

Ka edhe gjëra të tjera që mund të bëhen si, garantimi se fëmijët janë në gjendje të marrin edukimin e duhur, t’iu plotësohen nevojat bazë dhe të zhvillojnë rrjete mbështetjeje të përshtatshme që ndihmojnë aftësitë ripërtëritëse dhe të përballjes tek fëmijët. kjo mund të çoj drejt procesit të rikuperimit. 

Ky projekt është financuar nga: