Në cilën moshë duhet të jenë fëmijët të konsultohemi për planet që bëhen për jetën e tyre?

Foto e Judit Németh-Almasi
26 Jan 2015 -- Judit Németh-Almasi

Përgjigja më e thjeshtë e kësaj pyetje është që sapo një fëmijë të jetë në gjendje të komunikojë dëshirat e tij, ne duhet t’i përfshijmë tek vendimet. Madje, mund të konsultohemi edhe me fëmijët më të vegjël, edhe pse kjo është një sfidë dhe punonjësit duhet të kenë aftësi për t’i bërë fëmijëve një pyetje fare të thjeshtë duke përdorur një gjuhë që fëmija mund ta kuptojë.

Sigurisht, se ç‘peshë do të ketë dëshira e fëmijës tek ky vendim do të jetë dhe në varësi të moshës së fëmijës, megjithatë është po aq e rëndësishme dhe duhet të merret në konsideratë. Është një e drejtë! Mos harroni se të gjithë fëmijët mund të komunikojnë dëshirat dhe ndjenjat e tyre me gjeste jo verbale ( për shembull mund të tensionohen kur janë afër një të rrituri të caktuar).  

Ky projekt është financuar nga: