Nëse mbyllim një rast dhe familja rikthehet me të njëjtat probleme a nënkupton kjo që e kemi mbyllur rastin para kohe?

Foto e Judit Németh-Almasi
05 Shk 2015 -- Judit Németh-Almasi

Jo domosdoshmërish. Kjo mund të thotë se e kemi mbyllur rastin para kohe, por edhe që familja është kthyer me një problem të ri. Kjo mund të jetë një shenjë që familja ka besim tek shërbimi.

Megjithatë, me disa familje në vend që dalin probleme të reja, është si një derë rrotulluese ku përsëriten të njëjtat probleme. Kjo mund të sinjalizojë që në vend të trajtoheshin shkaqet e problemit ishin menaxhuar vetëm simptomat. Kjo mund të sugjerojë se ndërhyrja nuk ka qenë efektive dhe duhet të identifikohen mënyra të reja për të ndihmuar familjen. 

 

Ky projekt është financuar nga: