Pse nuk është vlerësimi i udhëhequr nga shërbimi po aq i dobishëm sa vlerësimi i udhëhequr nga nevoja?

Foto e Judit Németh-Almasi
05 Shk 2015 -- Judit Németh-Almasi

Siç e sugjeron dhe vetë emri, vlerësimi udhëhequr nga shërbimi është një lloj shërbimi ku nevojat e fëmijës përshtaten me shërbimet që ekzistojnë. Ndryshe nga kjo, vlerësimi udhëhequr nga nevojat shikon situatën në të cilën ndodhet fëmija dhe për çfarë kanë nevojë. Për shembull, ‘të shkosh në shkollë’ është shërbim, ndërsa ‘arsimimi’ është nevojë.

Inkuadrimi i vlerësimit dhe rastit / planeve të kujdesit që krijohet si rezultat, duke marrë parasysh se nevojat e fëmijëve janë më të dobishme, sidomos në situata ku burimet janë të pakta, pasi kjo ndihmon për të garantuar se planet mbështeten tek ajo që është në interesin më të lartë të fëmijës dhe mund të inkurajojë gjetjen e zgjidhjeve kreative për fëmijët. për edukimin e hershëm ka mënyra të ndryshme sesi mund të edukohen fëmijët, njëra prej të cilave është të shkuarit në shkollë, por mund të ketë edhe opsione si edukatorë ose klub mësimorë ose formë trajnimi që mund të jetë më e përshtatshme.

Ky projekt është financuar nga: