Si do të trajtohen të dhënat e mia personale?

Foto e Vittoria Zanellati
06 Shk 2015 -- Vittoria Zanellati

Nuk do të përdorim të dhëna private po asnjë qëllim tjetër përveçse faqes së internetit. Nuk do ja japim askujt, nuk do ta bëjmë të mundur që t’i vjedhin të tjerët dhe të mos I përdorin për asnjë qëllim. Keni gjithmonë mundësinë të mbyllni llogarinë tuaj. Këtu mund të gjeni Politikën për Mbrojtjen e të Dhënave

Ky projekt është financuar nga: