Si mund ta respektojmë kulturën dhe në të njëjtën kohë të mos justifikojmë abuzimin?

Foto e Judit Németh-Almasi
26 Jan 2015 -- Judit Németh-Almasi

Ka shumë mënyra të ndryshme, por që kanë të njëjtën vlerë për rritjen dhe kujdesin e fëmijëve. Gjëja kryesore që duhet marrë në konsideratë është nëse po shkelen të drejtat e fëmijës dhe çfarë ndikimi / kuptimi ka kjo për fëmijën. Kjo kërkon një vlerësim të kujdesshëm të fëmijës dhe situatës së tyre, dhe jo përgjithësim të kushteve për t’ia bashkëngjitur të gjitha rrethanave.

Për shembull, në disa shtete pranohet që fëmijët e vegjël të rrinë vetëm në dhomë për të fjetur, ndërsa në shtete të tjera kjo konsiderohet si abuzim dhe fëmijët flenë me prindërit derisa rriten më shumë (ndonjëherë derisa arrijnë moshën e shkollës fillore). Të dyja janë mënyra të pranueshme për t’u kujdesur për fëmijët. Megjithatë, nëse një fëmijë fle ende me prindërit dhe shokët flenë në dhoma veç, kjo mund të jetë një shkak që fëmijët ta ngacmojnë. Në këtë rast, nëse fëmija dëshiron të flejë vetëm edhe kjo pranohet nga kultura, atëherë nuk do të ishte e këshillueshme që fëmija të qëndronte në dhomë me prindërit dhe kjo mund të shkaktonte probleme më të thella për fëmijën.

Kultura duhet të kuptohet gjerësisht, edhe pse familjet kanë kulturën e tyre që duhet kuptuar dhe cilat janë motivet e prindërve dhe ndikimi që kanë tek fëmijët. a mund të përmbushen ‘qëllimet e mira’ në një mënyrë tjetër më të pranueshme? 

Ky projekt është financuar nga: