Si mund të kontribuoj tek ana profesionale e faqes?

Foto e Vittoria Zanellati
06 Shk 2015 -- Vittoria Zanellati

Do të donim të shikonim më shumë persona të kontribuojnë tek puna e
komunitetit: mund të na dërgoni materiale që mendoni se duhet të ketë
kjo faqe, mund të na ndihmoni të përmirësojmë përkthimin e faqes
(sidomos përkthime "automatike"), mund të merrni pjesë tek forumi dhe
t'i përgjigjeni pyetjeve të përdoruesve të tjerë dhe mund të na jepni
mendime si të përmirësojmë faqen.
Mund të na propozoni edhe të
përkthejmë materiale nga anglishtja në gjuhët e vendeve të tjera dhe
nëse ka shumë persona që e kërkojnë, ne do t'i japim përparësi.

Ky projekt është financuar nga: